32019

A Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom nyílt levelet intézett a közútkezelő vállalatokhoz és a települések polgármestereihez.  Juhász László kisebbségi főosztályvezető közleményben reagált.

A Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom január 19-én a kisebbségek nyelvén feltüntetett “kék” táblák kapcsán nyílt levelet intézett az országos és a négy érintett kerület (Pozsony, Nyitra, Besztercebánya, Kassa) közútkezelő vállalataihoz, valamint az alacsonyabb rangú utak kezelőjeként jegyzett települések polgármestereihez. A mozgalom így szándékozik tovább gyorsítani a táblák mielőbbi kihelyezésének ügyén, melyek sok helyütt évek óta részben, vagy teljesen hiányoznak, holott el és visszahelyezésük 1994-től törvénybeli kötelessége lett volna a hatóságoknak. – írják a hírportálunkhoz eljuttatott közleményükben.
“A sajtóban több hír is megjelent a táblákkal kapcsolatban. Az Új Szó január 17-i számának szalagcíme alapján júliusig nem pótolják a táblákat. Ez azért is rendkívül furcsa, mert a törvényből adódóan a táblákat legkésőbb júliusig pótolni kell. Sőt a hiányosságok azonnali gesztus értékű kiigazítása sem lenne törvénysértés, csak némi akarat kell hozzá. Optimizmusra adott okot, hogy a vállalat karbantartási részlege tavaly októberben keltezett levelében megígérte a hatáskörébe tartozó táblák (6 település) mielőbbi pótlását, melyből azonban ez idáig semmit sem teljesített. Felhívjuk tehát érdekképviseleti szerveinket, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a táblák mihamarabb elhelyezésre kerüljenek, hiszem nincs rá semmi garancia, hogy júliusban lesz még olyan szerv, aki ezt számon kérheti.” – fogalmaznak a közleményben.

A csatolt mellékletekben részletes szöveges és részleges képes dokumentációt közlnek a 2012. január 19-i állapotról (97 hiányzó tábla 43 településen). Mellékleteik nem tartalmazzák azt a mintegy kéttucatnyi várost és falut (pl. Párkány, Ógyalla, Gúta, stb.), melyek csak az újonnan elfogadott helységnévlistában szerepelnek, csupán a negyed évvel ezelőtti kérésüket ismételik meg friss adatokkal. A hiányzó táblák száma tehát ennél jóval magasabb.
A jelenlegi helyzet kialakulásáért többen is felelősek. Például a közútkezelő, a kellő érdeklődést nem tanúsító önkormányzatok, de a politikai képviseletünk és a nemzeti kisebbségekért felelős miniszterelnök-helyettes hivatala is. A Hivatal október végén levélben szólította meg a közútkezelőt, s 2011. november 7-ig adott határidőt a válaszadásra. A sajtóból azonban kiderül, hogy a közútkezelőtől a megadott időpontig választ csak a Kétnyelvű Dél-Szlovákia kapott.

A Kétnyelvű Dél-Szlovákia táblafigyelő akciója még abban az időszakban kezdődött, mikor nem lehetett tudni, hogy idő előtti választásokra kerül sor. “Magunk sem örülünk annak, hogy akcióink aktuálpolitikai vetületet kapnak, hiszen a kisebbségi jogok érvényesítése független attól, melyik párt képviseli azokat vagy éppen ki van hatalmon. Meggyőződésünk, hogy kivívásuk és betartásuk közös ügy, mindannyiunk polgári kötelessége, melyért nemzeti- és párthovatartozástól függetlenül mindenkinek dolgoznia kell. Ezért ér minket nap mint nap csalódásként, hogy a gyakorlatban érdekvédelmünk gyenge, legyen szó akár országos politikusokról, hivatalokról, vagy helyi, önkormányzati kezdeményezésekről. A Kétnyelvű Dél-Szlovákia akcióival, mint a dunaszerdahelyi táblaállítás, vagy a Névtelen falvak projekt, példát szeretne mutatni. Reméljük, idővel minél többen csatlakoznak hozzánk. Csakis közös erővel érhetjük el azt, hogy jogaink ne csak papíron létezzenek, hanem a gyakorlatban is érvényesüljenek.” – szögezte le a Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom.

Juhász László, a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala Nemzeti Kisebbségi Főosztályának főosztályvezetője a Felvidék.ma-hoz eljuttatta a témával kapcsolatos közleményét. “A legmesszebbmenőkig támogatjuk a Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom kezdeményezését, melynek során rávilágítanak azokra a lehetőségekre és kötelmekre, melyek a kisebbségi nyelvhasználati törvényből erednek. Követendőnek és fontosnak tartjuk a civil szféra ilyen szerepvállalását. Fontos hangsúlyozni, hogy az önkormányzatok és a közútkezelő vállalat illetékesei csak akkor követnek el törvénysértést, ha július 1-ig nem pótolják a hiányzó kétnyelvű településnév-táblákat. Jelenleg tehát pontatlan lenne törvénysértő tétlenségről beszélni. Erre a jövőbeli kötelességére mi is figyelmeztettük a közútkezelőt, majd az év elején egy személyes találkozóra is sor került a vállalat vezérigazgatójával, aki biztosította hivatalunkat, hogy széleskörű helyzetelemzés után, a törvény adta határidőn belül pótolják a hiányosságokat, vagyis a felügyeletük alá tartozó első osztályú főutak mentén kihelyezik a hiányzó táblákat. Hivatalunk nem felelős a helységnévtáblák kihelyezéséért, a mi feladatunk a többi között a hiányzó helynévlista összeállítása és kormányrendeletbe foglalása volt. Mivel azonban tisztában vagyunk az ügy fontosságával, még a rendelet elfogadása előtt kapcsolatba léptünk az illetékesekkel, a múlt héten pedig a közútkezelőt felügyelő szakminisztérium államtitkárával is egyeztettünk. A Kétnyelvű Dél-Szlovákia aktivistáiban ellentétben úgy gondoljuk, nem pusztán gesztusértékű, hanem egyenesen kívánatos lenne, ha még július elseje előtt helyükre kerülnének a hiányzó táblák. Erre – az idevágó kormányrendelet elfogadásának hála – most már törvényes lehetőség is van.” – írta Juhász László főosztályvezető.

Felvidék.ma

Letölthető mellékletek:

{phocadownload view=file|id=25|target=s}

{phocadownload view=file|id=26|target=s}

{phocadownload view=file|id=27|target=s}

{iarelatednews articleid=”32002,31962″}