palyazat05

 A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatán a 2011/2012-es tanév tavaszi szemeszterében.

Teljes szemeszteres részképzésre azon személyek pályázhatnak, akik
– szülőföldi (szlovákiai) vagy csehországi felsőoktatási intézmény alap- vagy mester (master, magiszteri) képzésén, nappali tagozaton aktív (vagy az ösztöndíj céljából megszakított) hallgatói jogviszonnyal, és
– legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában – e kitétel nem vonatkozik a mester képzési ciklusban résztvevőkre –, és
– a megpályázott képzési idő alatt egy magyarországi felsőoktatási intézmény államilag támogatott, nappali tagozatos alap-, egységes (osztatlan) vagy mesterképzéses szakján teljes szemeszteres részképzésben kívánnak tanulmányokat folytatni.

Az ösztöndíj időtartama a 2011/2012-es tanév teljes tavaszi teljes szemesztere (5 hónap).

Részképzős tanulmányútra azon személyek pályázhatnak, akik
– szülőföldi (szlovákiai) vagy csehországi felsőoktatási intézmény alap- vagy mester (master, magiszteri) képzésén, nappali tagozaton aktív (vagy az ösztöndíj céljából megszakított) hallgatói jogviszonnyal, és
– legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában – e kitétel nem vonatkozik a mester képzési ciklusban résztvevőkre –, és
– a megpályázott képzési idő alatt szakdolgozat elkészítése vagy egyéb tudományos kutatómunka céljából egy magyarországi felsőoktatási intézmény államilag támogatott, nappali tagozatos alap-, egységes (osztatlan) vagy mesterképzéses szakján egy szemeszternél rövidebb idejű tanulmányokban kívánnak részt venni.

Az ösztöndíj időtartama: 1 – 3 hónap. Az elnyert ösztöndíj 2012. február 15. és 2012. június 15. között használható fel.

A pályázatokat 2011. december 10-től lehet benyújtani.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2012. január 10. 16.00 óra.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség!
A pályázatokat postai úton (ajánlott küldeményként) és személyesen az alábbi címen lehet beadni:

Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért
945 01 Révkomárom, Kossuth tér 3.
945 01 Komárno, Nám. Kossutha 3.

Pályázni a Szövetség a Közös Célokért 11 irodájában és a Diákhálózatnál 2011. december 10-től beszerezhető, és az Internetről (www.martonaron.hu, www.balassi-intezet.hu illetve a www.szakc.sk, www.felvidek.ma és a www.diakhalozat.sk) is letölthető pályázati adatlapon lehet. Amennyiben valamely pályázó két pályázati kategóriában is benyújt pályázatot, ez esetben a pályázónak mindkét – az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó – adatlapot be kell nyújtania!

Az érdeklődők az ösztöndíjpályázatról és a pályázati adatlapról az alábbi címeken és telefonszámokon, e-mail címeken kaphatnak további részletes felvilágosítást:

Szövetség a Közös Célokért, 94501 Komárno (Komárom), Nám. Kossutha (Kossuth tér) 3,
Tel:.+421-908-116-931, E-mail: komarom @szakc.sk, valamint a SZAKC 11 irodájában

Diákhálózat (Pathó Gábor), 81103 Bratislava (Pozsony), Klariská (Klarisszák) u 7.
Tel.: +420-776-725-469
E-mail: oktatasugy@diakhalozat.sk

A részletes pályázati felhívás a Pályázatok rovatunkban érhető el.

Felvidék.ma