32444

Megszületett a döntés a magyarországi ösztöndíjakról, a 2011/12-es tanév tavaszi szemeszterében Felvidékről összesen 21 nappali tagozatos diák kap miniszteri támogatást magyarországi részképzéséhez vagy részképzős tanulmányútjához.

A pályázatot a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma (NEFMI) hirdette meg a Balassi Intézettel karöltve. A teljes szemeszterre szóló részképzésre 18 pályázatot nyújtottak be az érdeklődők, a 3 hónapos tanulmányútra 15 pályázat érkezett, közülük 10-en mindkét kategóriában szerencsét próbáltak. A Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács az első kategóriában 15 pályázatot, a másodikban 6-ot javasolt elfogadásra. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács elfogadta a javaslatot, a NEFMI pedig aláírta a két ösztöndíjtanács által javasolt nyertes pályázók névsorát.

Ezt megelőzően is születtek már sikeres pályázatok 3 más kategóriában a 2011/12-es tanévre. Azokkal a pályázatokkal a szülőföldjükön oktató és tanuló fiatalokat kívánta támogatni Magyarország. Három kategóriában összesen 66 pályázó kapott támogatást.
A szülőföldjükön maradt fiataloknak szánt, határon túli magyar oktatói ösztöndíjra 20-an pályáztak, közülük mind a 20 oktatót támogatásra javasolta az ösztöndíjbizottság.
A szülőföldjükön felsőoktatási mester-, illetve doktori képzésben résztvevők támogatására kiírt pályázatra az első kategóriában 42 pályázatból 22 felelt meg a követelményeknek, a második kategóriában 27 pályázatból 20. A kritériumoknak megfelelő pályázatokat mind támogatásra javasolták az ösztöndíjtanács tagjai.
A harmadik kategóriában, ahol szülőföldi felsőoktatásban tanuló jogászhallgatók kérhettek támogatást, 4-en adták be pályázatukat. Közülük mindenki pályázatát elfogadták és támogatásra javasolták az ösztöndíjbizottság tagjai.
A NEFMI januárban aláírta a nyertes pályázók névsorát.
Felvidéken a Szövetség a Közös Célokért társulás végzi a felsőoktatási ösztöndíj-pályázatok lebonyolítását, a meghirdetéstől kezdve, az adminisztráción át, a Szlovákiai Magyar Ösztöndíjtanács üléseinek megszervezéséig. Ezen kívül teljes körű tájékoztatást nyújtanak minden, a magyarországi oktatási rendszert érintő kérdésben, legyen szó érettségiről, felvételiről, részképzésről vagy doktori képzésről.

A 2011/2012 -es tanévre kiírt pályázatok díjazottjainak névsora az alábbi hivatkozáson érhető el.
Díjazottak névsora

Felvidék.ma