rakoczi szovetseg

A Rákóczi Szövetség a szlovákiai választások ügyében üzenetet fogalmazott meg a szülőkhöz. A levelet Szlovákia valamennyi magyar alap- és középiskolájának megküldték, arra kérve az igazgatókat, hogy diákjaikon keresztül juttassák el a szülőkhöz a levelet. Alább ezt közöljük:

Tisztelt Szülők!

2010 tavaszán levélben fordultunk minden Szlovákiában élő gyermekeit magyar iskolába járató szülőhöz, amelyben az akkor esedékes parlamenti választásokon való aktív részvételre buzdítottuk őket. Azóta a szlovákiai belpolitikai helyzet úgy alakult, hogy ez év márciusában újból parlamenti választásra kerül sor, amelynek eredménye nagymértékben befolyásolja Szlovákia és a szlovákiai magyarság jövőjét.

Olyan magyarországi civil szervezet nevében fordulunk Önökhöz, amely hosszú ideje aktív kapcsolatot tart fenn a szlovákiai magyar társadalmi szervezetekkel, iskolákkal és a szlovákiai magyar családokkal. Minden évben óvodai ajándék akciót szervezünk a magyar iskolaválasztás érdekében, a magyar iskolába beíratott gyermekek számára beíratási ösztöndíjat adunk át közel száz településen. Ily módon 2011-ben 12778 óvodás és 3285 kisiskolás családjával kerültünk személyes kapcsolatba. E mellett nagyszámú szlovákiai magyar diák vesz részt különböző programjainkon, így például az esztergomi anyanyelvi táborunkban, a győri valamint a sátoraljaújhelyi középiskolás nyári táborainkban, középiskolások számára meghirdetett történelmi vetélkedőinken, szentendrei főiskolás táborunkban és az 1956. október 23-ra emlékező nagyszabású budapesti ünnepségünkön.

A több mint húsz év óta fennálló sokrétű kapcsolat, és a szlovákiai magyarság jövője iránt érzett elkötelezettségünk bátorít bennünket arra, hogy a küszöbön álló szlovákiai választások kapcsán ezzel a levéllel megszólítsuk Önöket. Szilárd meggyőződésünk, hogy a szlovákiai magyar közösség jövője döntő mértékben függ attól, hogy a Szlovákiában élő magyarok a választások révén milyen befolyást tudnak szerezni jövőjük alakítását illetően. A sikeres választás első és legfontosabb feltétele, hogy a magyar emberek éljenek választójogukkal és mindenki vegyen részt a választáson.

Ismerve a korábbi választásokon tapasztalt alacsony részvételi arányokat, az idei választáson való teljes körű részvétel óriási pozitív előrelépést jelentene.

Arra kérjük a Tisztelt Szülőket, vegyenek részt az előttünk álló sorsdöntő választáson és magyar érdekvédelmi képviseletre adják szavazatukat. A siker további feltétele, hogy családi és baráti körökben másokat is buzdítsanak arra, hogy vegyenek részt a választásokon.

A magunk részéről azt ígérhetjük, hogy a szlovákiai magyarság érdekében eddig folytatott tevékenységünket tovább folytatjuk. Reméljük, hogy gyermekeikkel különböző rendezvényeinken a jövőben is találkozhatunk.

Budapest, 2012. február 6.

Baráti üdvözlettel,

Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke
Dr. Ugron Gáspár Gábor, a Rákóczi Szövetség alelnöke

Felvidék.ma