32442

Értékelte a választásokon induló szlovákiai pártok munkaerő-piaci programelképzeléseit a pozsonyi foglalkoztatottság-kutató intézet. Szakértőinek értékelése alapján a 26-os politikai mezőnyben 3. helyen zárt az MKP programja.

Az intézet negyedik alkalommal rendezett vitafórumot a munkaerő-piac problémáinak lehetséges kezeléséről, s ezen a választásokon megmérettetésre váró pártok is bemutatkozhattak, de programjaikat a szakértők értékelték és minősítették. Fő értékelési szempontjaikat a hosszan tartó munkanélküliség kezelése, az alacsony képzettségűek foglalkoztatása, a munkapiacra történő visszavezetés segítése, a szociális rendszer és a munkajövedelem kérdésköre, az oktatás és a munkapiac viszonya, a munkaerő-piaci politika intézményi keretei képezték.
Az intézet 19 politikai párt programjában talált értékelhető anyagot a foglalkoztatás elősegítése és a munkanélküliség csökkentése szempontjából. A szakértők osztályozták a programokat, 1-től 5-ig terjedő osztályzattal, mint az iskolában.
Összesítve az első helyen a Kereszténydemokrata Mozgalom végzett 2,44-es osztályzatátlaggal. A másodikon a Smer-SD 2,49-es, a harmadikon a Magyar Koalíció Pártja 2,57-es osztályzattal. Jobb mint 3-as átlagot ért el még az SZDKU (2,60), a DSZM-Néppárt (2,67), a Most-Híd (2,83), a Kerületünk (Náš kraj – új, eperjesi ruszin-regionális párt) 2,87 és az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (2,97); a többi párt 3,10 és 4,44 között teljesített. A részkérdésekben egyetlen esettől – a hosszú ideje tartó munkanélküliség kezelésének programjától, ahol 0,02 a különbség – eltekintve az MKP és a Most-Híd párbajból az MKP került ki győztesen.

(Lásd: http://www.iz.sk/sk/projekty/konferencia-februar-2012/znamkovanie-stran )

Az eredmény azért is érdekes, mert független szakemberektől származik, és azonos követelményrendszerben méri a pártprogramokat. Értékét növeli, hogy a márciusi parlamenti választások előtt a szlovákiai közéletben – de a sajtóban és az elektronikus médiában is – az első olyan program-összevetés, amely nem kizárólag azokra a pártokra terjed csak ki, amelyeknek jelenleg is van parlamenti képviseletük.

A Magyar Koalíció Pártjának esetében például a legelső olyan említés ez, amely a politikai programját érdemben és tételesen is szemügyre veszi.

ngyr, Felvidék.ma