32651

 Tudjuk azt, hogy a rendszerváltoztatástól eltelt két évtizedben megváltozott a világunk. A mi régiónkat egykor éltető mezőgazdaság a padlóra került. A korábban megélhetést és fizetéskiegészítést jelentő kertek, kisgazdaságok eltűntek.

Ott tartunk, hogy 100 hektárnyi föld kell ahhoz, hogy egy családot eltartson a gazda. Az ország agrárpolitikája siralmas. A valóság azt mutatja, hogy irodákból irányítják a felméréseket és a támogatások odaítélését. Több hiányosságra felhívták a figyelmemet a minap azok a gazdák, akikkel találkoztam. Tarthatatlan a helyzet, hogy nincs olyan támogatási rendszer Szlovákiában, ami a kisgazdákat támogatná. Ami elképesztő, hogy olykor a rendeletekkel a szigorú brüsszeli előírásokra is rálicitálnak. Az ágazatban óriási a szakember hiány, hiányzik a gazdákkal való szakmai egyeztetés, a kisgazdákat kihagyják a törvények előkészítéséből. A mezőgazdaság jövőjét pedig csak a közép-nagy és nagy agrárvállalkozók és lobbicsoportok támogatásában látják. Természetesen a nagy gazdák is jogosultak a támogatásra, hiszen ők azok, akik a legtöbb embert tudják foglalkoztatni.
A fenti tények teljesen ellentétesek a déli területeken lakó gazdák érdekeivel. Meglátásom szerint olyan támogatási rendszert kell létrehozni, ami olyan gazdáknak is esélyt teremt, akik még sosem pályáztak. Az sem járja, hogy az állami földek odaítélésénél nem a régiónkban élőké az elsőbbség, hanem idegenek kezébe játszák a szabad földterületek bérlését.
Melyek azok a sarok pontok a gazdák elmondásai szerint, amik talpra állíthatnák az ágazatot és részben megoldást jelenthetnének régiónk munkanélküliségére?
Elsősorban be kellene indítani egy mezőgazdasági szaktanácsadói rendszert, ami falugazdászokkal segítené a kis és közepes gazdálkodásokat. Erre a rendszerre alapozhatnánk egy agrár bankot, amely mezőgazdasági hitelekkel segítené a gazdákat. Másodsorban újra kellene éleszteni a mezőgazdasági szakképző intézmények egy részét, hogy innen hozzáértők kerüljenek az agrárágazatba. Nekik egy életpálya programot kell alkotnunk, mert tudjuk, hogy a jelenlegi éhbérért egy fiatal sem lesz traktorista, vagy állattenyésztő. Magyar egyetemünkön mérlegelnünk kell az agrármérnöki képzés beindításának lehetőségeit. Harmadsorban munkahelyeket tudnánk azzal teremteni, ha szorgalmaznánk a feldolgozóipar letelepedését a régióban. Ezek a konzervgyárak, fagyasztott árukat gyártó üzemek lendületet hozhatnak az egész déli, magyarok lakta régiónkba.

A Magyar Koalíció Pártja parlamenti képviselő jelöltjeként mindezeken túl az elsődleges feladatom az, hogy a tudatos fogyasztásra ösztönözzem járásunk falvainak lakóit. Mi azzal segíthetjük a kis-és közepes termelőinket, mezőgazdaságunk tarplaállítását, ha a régiónk termékeit vásároljuk.

Petheő Attila, a Csemadok járási elnöke, az MKP parlamenti képviselő jelöltje
Felvidék.ma