32452

Vatay Világi Norberttel Komáromban ma közölték, hogy kihúzták a lakossági nyilvántartásból. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke jogi segítséget ígért. Rimaszombatból már elküldték a beadványt Strasbourgba.

Önkényesen cselekszenek a városi hivatalok, amikor törlik azon állampolgárokat, akik a törvényt tisztelve bejelentik, hogy megszerezték magyar állampolgárságukat, s az alkotmányt tiszteletben tartva kijelentik, hogy nem kívánnak megválni szlovák állampolgárságuktól. Nem tudni, hogy az alkotmányellenes törvényen kívül pontosan mire hivatkozva törlik, s teszik saját szülőföldjükön hontalanná azokat az állampolgárokat, akik ragaszkodnak szülőhelyükhöz. Ezekre az intézkedésekre nem hivatalos formában kapnak utasítást. 

„Választási értesítőt nem kaptam, és ma érdeklődésemre közölték velem, hogy töröltek a lakossági nyilvántartásból. Nem szólítottak fel okmányaim leadására, de a bajt megelőzendően igényeltem magyar útlevelet.” – tájékoztatta a Felvidék.ma-t a komáromi Vatay Világi Norbert.

A kettős állampolgárok továbbra is rendelkeznek hivatalos okmányokkal, hiszen ismeretes, hogy nem dőltek be a rendőrségi cselnek, azaz a beidézések ellenére önkéntesen nem adták le a személyi igazolványukat. Mint ahogyan nem töltötték ki a hivatalos papírt sem arról, hogy magyar állampolgárok lennének. A személyes harcok tehát tovább folytatódnak Rimaszombatban, Léván és Komáromban.

Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke a Felvidék.ma-nak adott interjújában is megerősítette, hogy nemzetközi jogi segítséget nyújtanak azon kettős állampolgároknak, akik ezt kérik. “Politikai döntésekről van szó, ami mögött jogi nonszenszek vannak. Látható, hogy a hatóság is bizonytalan, nem mernek a politikával szembe menni, de magának a törvénynek és az egész eljárásnak az embertelensége érezhető. Ez mutatja, hogy különféle reakciók vannak, megoldásokról azonban nem tudunk. Ezért kell arra gondolni, hogy Szlovákia Európa Tanácsi és Európai Uniós tagságát figyelembe véve az ott felállított jogorvoslati fórumokhoz kell menni” – nyilatkozta Lomnici, s kifejtette, hogy fel kell hívni a figyelmet azokra az alattomos módszerekre, amelyeket a hatóságok alkalmaznak. “Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy nem véletlenül lettünk Uniós állampolgárok, nem tehetnek velünk azt, amit akarnak sem az Anyaországban, sem Felvidéken, sem Kárpátalján, sem Erdélyben, sem Délvidéken.” – mondta.

“Lomnici Zoltán az Emberi Méltóság Tanácsának elnökeként felajánlotta segítségét arra vonatkozóan, hogy nemzetközi bíróság elé vigyük ügyünket, mert véleménye szerint esetünkben a szlovák állam több alapvető jogot, úgymint a hatékony jogorvoslathoz való jogot, az arányosság követelményé, a tulajdonhoz való jogot és nem utolsó sorban a diszkrimináció tilalmának követelményét sérti. Néhány napos gondolkodás után írásban és hivatalosan is felkértük Lomnici Zoltánt a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét, hogy amennyiben esélyt lát a sikerre, úgy kezdje el előkészíteni a nemzetközi bíróság felé beadványunkat. Ezt követően az anyag elkészítése érdekében napi kapcsolatban voltunk Lomnici úrral.” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Fehérné Tamás Judit, Ilonka néni lánya. 
Február 14-én Lomnici Zoltán és az Emberi Méltóság Tanácsának két vezetője ismét ellátogattak Rimaszombatba, s elhozták a Strasbourg-i székhelyű Európai Emberi Jogi Bíróságra beadandó kérelem nyomtatványát, melyet a helyszínen segítettek kitölteni. A kérelmet 2012.02.15-én küldték el Strasbourgba. Céljuk: a szlovák állampolgárság visszaszerzése, az állandó lakcím visszaszerzése, a igazságos elégtétel, vagyis kártésítés, a „Pilot Judgment Procedure” keretében a SZK nemzeti jogrendjében található, strukturális problémák orvoslása.
Tamás Ilonka néni és Tamás Anikó képviseletét a Strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróság előtt ifj. Lomnici Zoltán ügyvéd, egyetmi tanár, aki az Emberi Méltóság Tanácsa ifjúsági tagozatának alelnöke – ingyenesen vállalta el. Az Emberi Méltóság Tanácsa egy nemzetközi civil szervezet, amely célul tűzte ki az egyenlő emberi bánásmód védelmét, függetlenül attól, hogy az egyén milyen néphez, nemzethez, valláshoz és társadalmi csoporthoz tartozik.

A Felvidék.ma által nyomon követett nyolc kettős állampolgár – Tamás Aladárné Ilonka néni, Tamás Anikó, Gubík László, Dolník Erzsébet, Kassai Gyula, Boldoghy Olivér, Vatay Világi Norbert, Fehér István – továbbra is szlovák állampolgárnak tartja magát, s élni kíván szülőföldjén törvény adta jogaival.

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”32415,31586,32246″}