szent istvan ereklye

A Dunaszerdahelyi Esperesség papjai is nyilatkozatot adtak ki a választások alkalmából, amely felolvasásra került a Dunaszerdahelyi Esperesség templomaiban 2012. március 4-én. Hírportálunkon teljes terjedelmében közreadjuk.

Kedves Hívek!

Anyaszentegyházunk látható feje, XVI. Benedek pápa egy alkalommal a következőket mondta: „Az utóbbi időkben mindannyiunk előtt világosabbá vált, hogy az igazság és a jótékonyság a keresztények egységes társadalmi kötelezettségének két, egymástól elválaszthatatlan eleme. A társadalmi igazságosságért való hűséges munka, a közéletben való személyes részvétel, a többi állampolgárral való együttműködés és a saját személyes felelősségvállalás a feladat mindenki számára.”
Kedves Testvérek! Március 10-én parlamenti választások lesznek. Fontos, hogy mi, keresztények is hangot adjunk annak, hogy hazánk összes jóakaratú polgárával együtt felelősséget vállalunk ezért az országért. Mivel szülőföldünkön teljes jogú, egyenlő polgárokként szeretnénk élni, nem lehet közömbös számunkra a választások kimenetele. Szükséges, hogy ezen a napon véleményt nyilvánítsunk, mit szeretnénk, milyen irányba vezessék népünk választott képviselői az országot.
Nem lehetünk közömbösek, sem mint keresztények, sem mint magyarok. Egyértelmű számunkra, hogy olyan pártot kell támogatnunk, amely programjában világosan kimondja, hogy a keresztény erkölcsöt, az élet tiszteletét, az igazságosságot, a tisztességes megélhetéshez való jogot, a hagyományokhoz való ragaszkodást felvállalja.
Minden választás a kezünkbe adja saját sorsunk irányításának lehetőségét. Ne mondjunk le róla, éljünk vele! Keresztényként és magyarként gondolkodunk és élünk – fejlődésünk és megmaradásunk érdekében fontos, hogy mindezt juttassuk is érvényre március 10-én.

Dunaszerdahely, 2012. február 26.