33090

Az elmúlt napokban számos országban emlékeztek meg Esterházy János halálának 55. évfordulójáról. Brüsszelben március 20-án Bauer Edit és Mészáros Alajos, az MKP európai parlamenti képviselői szerveztek Esterházy emlékestet a felvidéki politikus tiszteletére a Balassi Intézetben.

Bauer Edit köszöntőjében méltatta Esterházy János életművét és politikai tevékenységét, megemlékezve a politikus hősies kiállásáról a csehszlovákiai magyarság érdekében és 1957. március 8-án a morvaországi Mirov börtönben bekövetkezett mártírhaláláról.

Az est során bemutatásra került Siposhegyi Péter Hantjával sem takar című Esterházy János életéről szóló monodrámája Boráros Imre komáromi színművész előadásában. A János Passió alcímet viselő mű 1936 és 1957 között játszódik, megelevenedik benne a nagypénteki szertartások világa. A mű Esterházy tragikus sorsának döntő részeit – annak lelki-politikai hátterét is feltárva – eleveníti fel. A szerző 12 stáción vezeti végig a közönséget János hatalom általi megkísértésétől kezdődően meghurcolásán keresztül a végső elmúlásig.

Az előadást megtisztelte jelenlétével Giovanni Malfatti di Montetretto, Esterházy János Brüsszelben élő unokája.

{iarelatednews articleid=”33025″}