imrebacsi3Vasárnap délután, 80 éves korában elhunyt Oláh Imre, a gimnázium legendás Imre bácsija. Harminckilenc évig tanított és nevelt a komáromi magyar gimnáziumban.

Diákok százait nevelte fel, adta át nekik a matematika és fizika csínját-bínját, számlálhatatlan gimnazistát vett rá e népszerűtlen szakok egyetemi elvégzésére, s nevelte fel a felvidéki magyar matfiz tanárok generációit.  A reál tudományok mellett mindíg is nagy figyelmet szentelt védencei, diákjai anyanyelvszeretetére, illetve nemzeti identitásának megőrzésére.
Oláh Imre 1931. augusztus 10-én született iparoscsaládban, Komáromszentpéteren. Mivel a világháború után Csehszlovákiában bezárták a magyar iskolákat, Magyarországra ment, hogy magyarul tanulhasson, előbb Eleken polgáriba, majd Szegeden, az 1949/50-es tanévben meg Makón járt kereskedelmi középiskolába. Miután 1950-től a Felvidéken is újra megnyílhattak a magyar iskolák – az elsők között a komáromi gimnázium – már itt fejezte be tanulmányait. Ezt követően a Pozsonyi Pedagógiai Főiskola matematika-fizika szakán szerzett középiskolai tanári diplomát. Tanári pályafutása során több elismerő oklevelet és köszönőlevelet kapott. 1968-ban a pedagógusnapon, 1974-ben a Szlovák Iskolaügyi Minisztériumtól a fizikai olimpia elindításának 15. évfordulóján, majd 1979-ben szintén a versenyek 20. évfordulója alkalmából, majd 1993-ban a nyugdíjba vonulása után két évvel a város polgármesterétől kapott polgármesteri díjat 39 éves pedagógiai munkája elismeréséül. 2011-ben kapta meg Komárom város elismerését, a Pro Urbe díjat.
A gimnázium saját halottjának tekinti. Búcsúztatására 2012.március 29-én, csütörtök délután három órakor kerül sor a komáromi református temető ravatalozójában
Hitvese kívánsága, hogy koszorúk helyett egy-egy szál virággal vegyünk búcsút a drága férjtől, pedagógustól. A koszorúmegváltásra szánt adományt a búcsúztató után a temetőből való távozáskor a református ravatalozónál perselyben lehet elhelyezni. Az adományok a Szent Imre Kollégium, a Király Püspök Alapítvány és a Timóteus-ház javát szolgálják majd..

Imre bácsi, már most hiányzol.

Kétyi József, SzaKC Komárom