EsterházyAz Egy Jobb Komáromért Polgári Kezdeményezés szervezésében emlékeztek meg az egybegyűltek gróf Esterházy János halálának 55. évfordulójáról. Képgalériával és a Szövetség a Közös Célokért nyilatkozatával frissítve!

A megemlékezés a Szózat közös eléneklésével kezdődött, majd Boldoghy Olivér – az Egy Jobb Komáromért Polgári Kezdeményezés képviseletében – köszöntötte a mintegy száz fős csoportot. Boldoghy röviden ismertette gróf Esterházy János életútját, és a rehabilitálása körül kialakult – még mindig húzódó – bonyodalmakat.

Ezután Duray Miklós, a Szövetség a Közös Célokért elnöke olvasta fel a szervezet nyilatkozatát, majd Esterházy emlékművének ünnepélyes megkoszorúzása következett. Lerótta tiszteletét az Egy Jobb Komáromért Polgári Kezdeményezés, a Szövetség a Közös Célokért nevében Duray Miklós és Ladányi Lajos, a helyi MKP nevében Mácza Mihály, az országos MKP nevében Berényi József és Stubendek László, a Cserkészszövetség nevében Csémi Szilárd és Lengyel Zoltán, a Pozsonyi Magyar Nagykövetség nevében Morován Zsolt konzul, valamint az Endresz Csoport.

A koszorúzás után Az üldözöttek védelmében című filmet vetítették le a szervezők a közönségnek.

BGy, Felvidék.ma

Szövetség a Közös Célokért társulás nyilatkozata Esterházy János halála évfordulójának napján, a szlovákiai népszámlálási eredmények ismeretében, a parlamenti választásokra készülve:

Térjünk észhez és vissza önmagunkhoz

Tizenöt évvel ezelőtt a Kárpát-medencei magyarok politikai szervezetei egyetértéssel fogalmazták meg, hogy az államhatárokkal szétdarabolt magyar nemzet megmaradásának alapfeltétele a szülőföldön való boldogulásuk és önrendelkezésük feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében kezdtük működtetni tíz évvel ezelőtt a státustörvényt, hivatalos nevén a Magyarországgal szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvényt. A státustörvénnyel kapcsolatos tájékoztató munka elvégzésére alakult meg tíz évvel ezelőtt a Szövetség a Közös Célokért társulásunk, amely a feladatának annyiban tudott eleget tenni, amennyiben létrehozói és szerződésbéli partnerei engedték. A státustörvénynek csak egyik része – a nemzeti összetartozás erősítése – volt hatásos. Időközben kiderült, hogy a szülőföldön boldogulás, szülőföldön maradás és megmaradásunk érdekében alig történt valami, ezért még nagyon sok feladatunk van.
A Felvidéken 1991-től számítva a népszámlálási adatok szerint csaknem száztízezer magyarral lett kevesebb, ami szinte ugyanannyi, mint ahány magyart 1945 után innen elűztek. Tudatosítsuk, ez nem csak a szlovák állampolitika sikere, hanem a saját tehetetlenségünk következménye is.
Az elmúlt években számtalan civil szervezetünk alakult és gyarapodtunk politikai tapasztalatokban is. De sok szervezet köldöknéző magatartása, vezetőinek kicsinyes önzése, a közös cél szem elől tévesztése, valamint a politikai életünk szétdaraboltsága, végül is veszélyesebb következményekkel járt, mint a kommunista diktatúra. Ennek többek között az lett a szomorú eredménye, hogy a rendszerváltozás kezdetének sikerélményei után 2010-től Szlovákia parlamentjében a felvidéki magyar közösség valós érdekeit senki sem képviseli.
A Szövetség a Közös Célokért társulás előtt elsősorban az a feladat áll, hogy bővítse azok együttműködési körét, akik hajlandóak tevékenykedni, társadalmi felelősséget vállalni a közös célok érdekében. Ezért azoknak a helyi és területi jelentőségű szervezeteknek az egymás közötti kapcsolatát és összhangját szeretnénk megteremteni, amelyek intézményszerű adottságaikkal alkalmasak egy új Magyar Ház program megvalósítására, Esterházy János példája nyomán.
Legfontosabb időszerű közösségi feladatunk azonban, hogy március 10-én ismét megteremtsük a felvidéki magyarokat képviselő politikusok testületét a parlamentben, ami csak egy módon lehetséges, ha a Magyar Koalíció Pártját választjuk. – áll a Dr. Duray Miklós, a SZAKC elnöke által jegyzett nyilatkozatban.

{phocagallery view=category|categoryid=445|limitstart=0|limitcount=0}