32991

Március 18-án, vasárnap 8.05-kor a Pátria rádió református egyházi műsorának fő témájában arról lesz szó, hogy miért nem személyválogató a keresztyén hit, bemutatásra kerül a rimaszécsi gyülekezet és beszélgetés hangzik el a szószékcsere programról.

Jakab apostol levelében azt írja a szórványban élő 12 törzsnek, hogy a keresztyén hit nem személyválogató. Hogy miért nem, arról Dukon András pozbai lelkipásztor szól. Pósa Zoltán gondnokhelyettes segítségével bemutatásra kerül a rimaszécsi gyülekezet. Februárban indította az ún. Szószékcsere programját a Gömöri Református Egyházmegye. Az eddigi tapasztalatokról és visszajelzésekről Nagy Ákos Róbert esperes ad tájékoztatást.

Műsoridő: vasárnap, 8.05
Struktúraváltás miatt a Pátria rádió ezentúl nem ismétli meg a Világosság egyházi műsort.
Műsorvezető-szerkesztő: Iski Ibolya
www.radiopatria.sk
http://www.rozhlas.sk/radio-patria/

A Pátria rádió a következő frekvenciákon hallgatható:
Érsekújvár 94,6 Mhz
Párkány 106,2 Mhz
Kékkő 98,3 Mhz
Losonc 98,0 Mhz
Rozsnyó 105,9 Mhz
Tőketerebes 106,7 kHz
Nyitra 1098 kHz

Felvidék.ma