33129

Gömörben, Péterfalán – Tőzsér Árpád szülőfalujában – is megünnepelték az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 164. évfordulóját. Az alábbiakban Pelle Hilda beszámolóját közöljük.

1848. március 15-re emlékeztek a helyiek Péterfalán. 2012. március 17-én a péterfali Csemadok alapszervezete rövid kultúrműsorral és koszorúzással emlékezett meg az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról. A péterfali menyecskekórus és az iskolás gyerekek közösen katonadalokkal és versekkel kezdték műsorukat a helyi kultúrházban, melyet a közönség nagy figyelemmel hallgatott. Ezután a kopjafánál folytatták az előadást. A 10 főből álló menyecskekórus és az alapiskolás gyerekek hetek óta készültek erre a megemlékezésre. Rövid jelenetekben előadták az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeit, majd elénekelték a Felvidéki himnuszt. Köböl Klaudia elszavalta a Szózatot, Ádám Dániel pedig a Nemzeti dalt. A műsort a Csemadok elnöknője, Pelle Hilda vezette. Az ünnepség a Magyar Himnusz eléneklésével ért véget.

Pelle Hilda, Felvidék.ma