33452

 Április 15-én 8.05-kor a Pátria rádió református egyházi műsorának fő témája a cselekedetek és a hit.

Bemutatásra kerül a nyitrai gyülekezet, valamint beszélgetés hangzik el a szapi templom felújítási munkálatairól. Mi köze van a cselekedeteknek a hithez, illetve a hitnek a cselekedetekhez?  – erre a kérdésre keresi a választ igehirdetésében Révészné Bellai Csilla sárói lelkipásztor.
Négy évvel ezelőtt került a nyitrai gyülekezet élére Ficzere Tamás lelkipásztor. Hogy mi minden történt az eltelt időszakban, az kiderül a vele készült beszélgetésből.
Tizenhét éven át újult meg a szapi gyülekezet temploma és parókiája. A munkálatok befejezéseként hálaadó ünnepi istentiszteletre került sor április elején. Ennek kapcsán kérdezzük Borsicky Judit lelkipásztort. A műsorban ezen kívül elmondjuk a legfrissebb egyházi híreket és kiértékelésre kerül a bibliaismereti verseny.
Műsoridő: vasárnap, 8.05
Struktúraváltás miatt a Pátria rádió ezentúl nem ismétli meg a Világosság egyházi műsort.
Műsorvezető-szerkesztő: Iski Ibolya
www.radiopatria.sk; http://www.rozhlas.sk/radio-patria/

A Pátria rádió a következő frekvenciákon hallgatható:
Érsekújvár 94,6 Mhz
Párkány 106,2 Mhz
Kékkő 98,3 Mhz
Losonc 98,0 Mhz
Rozsnyó 105,9 Mhz
Tőketerebes 106,7 kHz
Nyitra 1098 kHz
Dunaszerdahely 1098

Reformata, Felvidék.ma