33453

A katolikus egyházi író, székesfehérvári püspök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja 1858-ban született Nyitrán, 1927. április 2-án hunyt el Budapesten.

Legutóbb halálának 85. évfordulója alkalmából emlékeztek meg róla.
A XX. századi Magyarország egyik legnagyobb gondolkodójának, mély lelki életet élő főpapjának, a „kisemberek” felkarolójának és szószólójának tisztelői nem csak emlékét akarják ápolni. Szeretnék gondolatait mélyebben megismerni és megismertetni a társadalom mind szélesebb rétegeivel. A püspök ezernyi megközelítési lehetőséget nyújtó polihisztor-egyénisége miatt bőséges munkát nyújt a Prohászka-kutatóknak. Felbecsülhetetlen érték minden tudományos igényességgel készült munka, a tanulmánykötetekben megjelent írás életéről és életművéről, mert a diktatúra évtizedeinek kényszerű hallgatása a társadalomból csaknem kiirtotta a Prohászka-ismeretet. Az elhangzott előadások és frissen kiadott tanulmánykötet írásai egyaránt Prohászka köz- és lelkiségtörténeti jelentőségét vizsgálták, amely a püspök életében szorosan összefonódott. Személye ezért példaként szolgál mindazoknak, akik ma vitatják a lelki ember és a közszereplő közti szoros összefüggést.
A 2012. március 31-én Budapesten, a Központi Szemináriumban tartott szimpóziumon ennek megfelelően Klestenitz Tibor történész Prohászka Ottokár a komáromi és a pozsonyi katolikus nagygyűlésen elmondott beszédeit elemezte a korabeli sajtó tükrében, Szabó Ferenc S.J. a jezsuita neveltetés befolyását vizsgálta Prohászka lelkiségére. Előbbi előadás szenzációjának azt tekinthetjük, hogy 1893-ban Magyarországon először Prohászka Ottokár mondta ki egy katolikus alapon szerveződő párt alakításának szükségességét. Az utóbbi előadás Prohászka naplójegyzetei és Szent Ignác lelkigyakorlatairól szóló írása alapján elemezte a jezsuita rendalapító örökségét életművében.
Török József egyháztörténész, egyetemi tanár méltatta a Mózessy Gergely szerkesztésében készült, a Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár kiadásában megjelent, 2009 – 2012 között született Prohászka tanulmányokat összegző kötetet. Végül Beöthy Zsuzsanna Cecília SM nővér Prohászka Ottokár: Élő vizek forrása könyvének legújabb kiadása kapcsán gondolkodtatta el a hallgatóságot a Jézus Szíve tisztelet aktualitásairól. Mózessy Gergely a székesfehérvári püspöki gyűjtemény igazgatója zárszavában megköszönte Spányi Antal megyés püspöknek, hogy lehetővé teszi és támogatja, a Prohászka-kutatók munkáját és az évente kétszer is megrendezésre kerülő konferenciát. Spányi Antal püspök az egyetemi templomban tartott szentbeszédében párhuzamot vont a nagy szentek szenvedései és Prohászka életének számos megpróbáltatása között. A Krisztus követőknek Nagypénteken át vezet út a Húsvét vasárnapjához – mondta a püspök.

A szentmise után a Központi Szeminárium udvarán fejeződött be az emelkedett hangulatú ünnepség a Prohászka püspök szobrának megkoszorúzásával.

Fotó: Zilizi Tihamér
MG – BPK, www.szfvar.katolikus.hu nyomán Felvidék.ma

.