33508

A Zoboralja legismertebb – manapság hétszáz lelket számláló faluja – Csitár. Ez a település a Csitári hegyek alatt című népdala révén az összmagyarság emlékezetének is része.

Köszönhetően Kodály Zoltánnak és azoknak a helybélieknek, akik még ma is őrzik hagyományaikat, és az előttük járt nemzedékek példája nyomán, a Menyecskekórus tagjaiként dalra fakadnak. Kodály Zoltán, aki ifjan járt népdalokat gyűjteni a Felvidéken, negyvenkét évesen így ír: „…Útnak indult egy fiatal diák. Gyalog, hátizsákkal. Egy bot volt minden fegyvere. Elindult megkeresni azt, amit Pest zsivajában nem talált: a hazáját. Gyerekkora nyomait kereste…Az a diák én voltam. Abból a sok faluból, ahol megfordultam, egy-egy szál a szívemhez kötve. Minden vidék, amit bejártam, a részemmé vált. Az a sok szeretet, szívesség, melegség, amellyel itt is, ott is fogadtak, mint egy nagy máglya melegít körül. Ezt megszolgálni életcélnak is elég” – írta a később világhírűvé vált zenetudós 1924-ben.

Április 15-én délután lemezbemutatóra gyűlt össze a helyi pompásan felújított faluházban a helység érdeklődő része, a környék két településének képviselői és a magyarországi Csitár küldöttsége, hogy megünnepelje a Menyecskekórus második hanghordozójának megjelenését. A közönséget Vinkovics Zsuzsanna polgármester köszöntötte, aki  üdvözölte a testvéri Csitár küldöttségét Komjáti István polgármesterrel az élen,valamint Vrábel Anna gerencséri és Jalecz Mária gesztei  település-vezetőket. A műsorban elsőként a helyi Menyecskekórus szerepelt, amely jövőre már alapítása tizedik évfordulóját ünnepelheti, s amelyet Zoboralja egyik nagy egyénisége, Simek Viktor karnagy, a Magyar Kultúra Lovagja    vezet. A Matyus Etel, Prikler Rozália, Kósa Erzsébet, Balkó Ágnes, Péli Ottília és a két Molnár Ilona alkotta éneklő csoport természetesen A csitári hegytetőn c. lemez szép dalait énekelte. Őket a vendég gesztei Téliződ énekesei és a Zoboralja női kar követték. Az ünnepség látványos  eseménye  volt a hanghordozó felavatása – a lemezre vérpiros rózsaszirmok  hulltak, miközben a hála és a köszönet szavai hangzottak el mindazok  felé, akik valamilyen módon  segítették megszületését. Ugyancsak a műsor része volt Batta György író: Kik vagyunk mi, magyarok? c.  előadása.

A szép lemezbemutató az öröm mellett felvetett egy sokakat foglalkoztató kérdést is: a vajon lesznek-e fiatalok, akik folytatják a kóruséneklés csitári szép hagyományát? Akik közösségbe szerveződve járulnak hozzá népdalkincseink megőrzéséhez és Csitár kultúrájának ápolásához? Vinkovics Zsuzsanna polgármester, Simek Viktor karvezető és segítőik bizonyára továbbra is segítik a Menyecskekórus működését, de vajon akadnak-e  lányok-asszonyok,  akik átveszik a képzeletbeli stafétabotot? Reméljük, hogy igen.

Felvidék.ma – P.L.