farkas-ivan10

 Mint minden más területen, az államháztartás, a gazdaság, a közlekedési infrastruktúra és a régiófejlesztés területén is feltűnően általános, konkrétumoktól mentes a kormányprogram. Alább Farkas Iván, az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke nyilatkozatát olvashatják:

Az egyik oldalon a kormány a legkomolyabb problémák között a súlyos regionális különbségeket is megemlíti, a másik oldalon azonban a kormányprogram legutolsó fejezete taglalja a régiófejlesztést. Azt bizonyítja ez, hogy a leszakadó, hátrányos helyzetű régiók gondjainak megoldását valójában a kormány nem is gondolja komolyan, vagy ha igen, akkor a legkevésbé fontos számára ez a terület.
A kormányprogram legfontosabb célkitűzései között sorolja fel a gazdasági válság polgárokra gyakorolt következményeinek enyhítését, emellett a gazdasági növekedés és a fogyasztói árak stabilitásának támogatását, valamint az államháztartás konszolidációját. Nem értünk azonban egyet azzal, hogy a konszolidációt kétharmadnyi mértékben az adó- és járulékterhek megnövelésével és csupán egyharmadnyi mértékben fokozottabb takarékossággal kívánja elérni a kormány. Pontosan fordított arányt tudnánk elfogadni.
A munkahelyteremtő beruházások állami ösztönzésénél értékeljük azt, hogy a beruházások alsó határértékeit csökkenteni kívánják, ám azt hiányoljuk, hogy az állami ösztönzést nem a kimagasló vagy országos átlag feletti munkanélküliséggel sújtott járásokban valósítják meg. Sok esetben még a járások területén is hatalmas kilengés tapasztalható, éppen ezért a munkahelyteremtés állami ösztönzését kistérségi szinten kell megvizsgálni és megvalósítani. A regionális elvet csupán a kis- és közepes vállalkozók támogatásánál veszik figyelembe.
Értékeljük azt, hogy elsősorban a fiatal munkanélküliek számára tervezi a kormány az erőteljes munkahelyteremtést és azt, hogy a kis- és közepes vállalkozók adminisztratív terheit kívánja lecsökkenteni, az adó- és járulékterheik befizetését leegyszerűsíteni. Emellett azonban közvetve a kormányprogramba kódolták, hogy a vállalkozók adó- és járulékterheit megnövelik. Az első Fico-kormány bevezette és a nagyberuházásoknál alkalmazta az államháztartásra rendkívül kedvezőtlen hatást gyakorló PPP – közszféra és a magánszféra partnerségén alapuló – együttműködési formát. Újból zöld utat kap ez a rendkívül drága beruházási forma. Az államháztartás állapota és kilátásai miatt ezt teljes mértékben elutasítjuk.
A kormányprogram regionális különbségek enyhítését megcélzó egyetlen konkrét eszköze a Pozsonyt Kassával összekötő autópálya építésének a befejezése. Amellett, hogy más konkrét tervek hiányában a közlekedési infrastruktúra területén szerény célkitűzést fogalmazott meg a kormány, tudjuk, hogy a D1-es autópálya északon halad, vagyis Dél-Szlovákia leszakadó, hátrányos helyzetű térségeinek fejlesztéséről megfeledkeznek. Más konkrét célkitűzések mellett a kormányprogram nem tartalmazza az R2-es és R7-es déli gyorsforgalmi utak építését sem.
Elutasítjuk további vasúti szárnyvonalak megszüntetését, például Csata és Ipolyság között. A további leépítés helyett elképzelhetőnek tartjuk a regionális vasúti személyszállítás megyei önkormányzatok hatáskörébe való átruházását, mint ahogyan azt Fico első kormánya 2013-tól kilátásba helyezte.
Az Európai uniós alapok merítésének hatékonysága hihetetlenül gyenge. Éppen ezért értékeljük azt, hogy a Regionális Operációs Program irányítása és kiértékelése megyei hatáskörbe kerül, valamint azt, hogy a pályázatok adminisztratív terheit és az előfinanszírozást leegyszerűsítik. A szakterület rákfenéje a politikai klientelizmus és a korrupció. Éppen ezért a kormányprogramból hiányzik a hatékony eszközök bevezetése a súlyos gondok orvoslására, a merítés hatékonyságának megnövelésére.
Mindent egybevetve a kormányprogramban hiányoljuk a gazdasági növekedés elérésének konkrét eszközeit csakúgy, mint a munkahelyteremtés és a régiók között egyre elmélyülő különbségek csökkentésének konkrét elképzeléseit. Mivel a kormány célkitűzéseit nem a takarékosság jellemzi, leszögezhetjük, hogy a kormányprogram előrevetíti a kormány pazarló, feleslegesen költekező magatartását, hasonlóan Fico első kormányához. Ez pedig rossz előrejelzés az ország és polgárai számára.

Farkas Iván, az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke
Felvidék.ma