34050

Szímő 2012-ben is megemlékezett a falu szülöttjéről, a bencés rendi szerzetestanárról, feltalálóról és fizikaprofesszorról, Jedlik Ányos Istvánról.

A tudós pap tiszteletére rendezett emlékünnepségre a szímői Jedlik Ányos Társaság és Szímő Község Önkormányzata szervezésében került sor 2012. május 18-án. A szímőiek és vendégeik fontosnak tartották az emlékezést, mivel ezáltal Jedlik Ányos még ma is tanítja az emberiséget, ahogy azt egykor katedráján tette. „Az igaz ember eltávozik, de fénye megmarad”- így eredményei is a mindennapok értékeivé váltak, beépültek a gyakorlatba és az oktatásba.

A Jedlik Ányos Emlékünnepség a Szent Márton templomban szentmisével kezdődött, melyet Ďurčó Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye magyar anyanyelvű híveinek lelki gondozásáért felelős püspöki helynöke celebrált, mégpedig Elek László komáromi esperes és a helyi plébános, Maga Péter segédkezésével. A szentmise végén koncertet adott Varga Bach Helga énekművész és Dinyés Soma orgonaművész. A koncert után a templomkertben néhány üdvözlő szóval és pár szép gondolattal köszöntötte a határon innen és határon túli vendégeket Bób János, Szímő polgármestere, majd ünnepi beszédet mondott Berényi József,  az MKP elnöke. Ezt követően a vendégek elhelyezték   a megemlékezés koszorúit  Jedlik Ányos mellszobránál. Köztük Bozsaky Katalin, a Magyar Köztársaság pozsonyi rendkívüli követe és férje, Gedeon Béla. Továbbá Bauer Edit asszony, az Európai Parlament képviselője, Berényi József és az MKP elnöke, Szigeti László, az MKP alelnöke, aki községünk díszpolgára is. A magyarországi  Jedlik Ányos Társaság küldöttsége Nagy László  főtitkár vezetésével, a testvértelepülések küldöttségei: Tab város küldöttsége  Schmidt Jenő polgármester vezetésével, Mosonszolnok küldöttei Török Sándor polgármesterrel az élen és Bana község polgármesterasszonya, Sáhóné Horváth Márta küldötteivel együtt. A Magyar Szikvízgyártók J. Á. Lovagrendjének elnöke, Varga Lajos és tagjai. A Jedlik-rokonok Kassáról és Rozsnyóról, a környező települések polgármesterei, a helyi oktatási intézmények pedagógusai, a helyi tömegszervezetek képviselői.

A koszorúzási ünnepség után felcsendült a Szózat, majd a Jedlik Házban megkezdődött a tudományos szimpózium, melyet a magyarországi Jedlik Ányos Társaság főtitkára nyitott meg. A konferencia vendége volt Gazda István, a Magyar Tudománytörténeti  Intézet igazgatója és Antal Ildikó  a Magyar Tudománytörténeti  Intézet igazgatóasszonya.

Az értékes előadások után az ünnepség kiemelkedő része  következett: a Jedlik-díjak átadása, melyet Bób János,  a Jedlik – kuratórium elnöke vezetett le. A Jedlik Ányos Társaság elnöke az idei Jedlik-díjat Lacza Tihamér vegyésznek, tudomány- és művelődéstörténésznek, a Szlovákiai Magyar Tudományos Társaság alapítójának és alelnökének adta át. A másik Jedlik-díj tulajdonosa Litomericzky Nándor építészmérnök, a felvidéki magyar élő építészet  egyik legjelentősebb alakja lett.
A rendezvény végén  a Magyar Szikvízgyártók Jedlik Ányos Lovagrendjének elnöke, Varga Lajos a Lovagrend tiszteletbeli tagjaivá avatta Morvai István volt polgármestert és Bób Jánost, a község jelenlegi polgármesterét, a szímői Jedlik Ányos Társaság elnökét. Mindkét személy sokat tett  Jedlik szellemi hagyatékának ápolásáért, sőt  országos nyilvánosságot és rangot adtak  a helybéli emléknapoknak.  

Illés Anikó