33756

A budapesti Kassák Múzeumban május 5-e és június 15-e között tekinthető meg a Kontaktzóna, Juraj Meliš és a szlovák – magyar kapcsolatok című kiállítás.

A kiállítást Dr. Ivan Jančár, a pozsonyi Városi Galéria igazgatója nyitotta meg. A tárlat kurátora Beke László művészettörténész, a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézetének igazgatója elmondta, hogy a kiállításon Juraj Meliš és Kassák Lajos tevékenységén keresztül bemutatják a magyar és a szlovák művészet gazdag kapcsolatrendszerét a huszadik század 20-as éveitől napjainkig. A kiállítás dizájnja Mayer Éva munkája.

A Kassák Múzeum mostani kiállításának apropója, hogy Juraj Meliš az idén 70 éves, Kassák Lajos pedig 125 éve született. A kettős születésnapot a múzeum arra használta fel, hogy Meliš és Kassák tevékenységén keresztül feltérképezze a magyar és a szlovák művészet gazdag kapcsolatrendszerét a huszadik század húszas éveitől kezdve egészen napjainkig. A kiállítás középpontjában a Kassákhoz és Melišhez fűződő kapcsolatok állnak, de azok az események is megjelennek, amelyek a szocializmus éveiben a nem hivatalos szférában fűzték szorosra a cseh, szlovák és magyar művészeti szálakat. Ezek közé tartozik Makovecz Imre 1972-es Minimális környezet-projektje, a Galántai György balatonboglári kápolnaműtermében rendezett cseh-szlovák és magyar művészek találkozója (1972), a szintén ugyanitt rendezett Hommage à Kassák kiállítás (1972), és a legendás budapesti Fiatal Művészek Klubjának (FMK) kiállításai. A kiállítás foglalkozik a rendszerváltás utáni időszak szlovákiai kezdeményezéseivel is, többek között Helena Markušová magyar-szlovák művészpárosokat bemutató érsekújvári Pertu-sorozatával.

Juraj Meliš a közelmúlt szlovákiai művészetének egyik legeredetibb alakja. A Kassák Múzeum számára személye azért is jelentős, mert a volt Csehszlovákiában, később a Szlovák Köztársaságban fontos szerepet vállalt Kassák Lajos művészetének és szellemi hagyatékának életre keltésében és kortárs értelmezésében. 1987-től, a Kassák centenárium évétől kezdve Meliš egyik legnagyobb vállalkozása volt, hogy Kassák ürügyén több ízben is meg tudott szólítani cseh és szlovák művészeket.
Kezdeményezése különös hangsúlyt kapott a nyolcvanas évek végén, a közép-európai rendszerváltások forrongó időszakában. Juraj Meliš kiemelkedő szerepet játszott Kassák művészetének szlovákiai megismertetésében és elfogadtatásában, méghozzá az élő művészet, az eleven hagyomány felől. Ennek meg is lett az eredménye: a pályáját a hetvenes-nyolcvanas években kezdő fiatal szlovák művészgeneráció felfedezte magának Kassák életművét.

Felvidék.ma