34033

A kötetben hiteles történelmi dokumentumok, diplomáciai és katonai jegyzékek, naplótöredékek és levélrészletek, sajtóanyagok és személyes visszaemlékezések által bontakozik ki Trianon megrázó históriája.

Az oktrojált békeszerződés előzményei és szerteágazó következményei mutatják be a magyar nemzet gyásznapját. Az olvasó dokumentumok által ismerheti meg a magyar nemzet legsúlyosabb 20. századi tragédiáját; olyan szemtanúk beszélnek az eseményekről, akik alakítói, végrehajtói, vagy éppen elszenvedői voltak a történelmünket befolyásoló kül- és belpolitikai, diplomáciai és katonai döntéseknek. Felvonulnak azok a személyek, akik meghatározó szereppel bírtak a viharos időkben, mint IV. Károly, Károlyi Mihály, Apponyi Albert, Horthy Miklós, Teleki Pál, Dalnoki Miklós Béla. Az archív anyagokat tárgyilagos hangvételű jegyzetek segítenek történelmi kontextusba helyezni, illetve változatos forrásokból összegyűjtött, eredeti fényképek illusztrálják.

Kiadja a SZALAY-PANNON- LITERATÚRA Kft., Terjedelme: 96 oldal, keménytáblás, védőborítóval

***
Felvidék.ma