34298

Krasznahorka vára újjáépítéséért rendezett jótékonysági konferenciát Budapesten az ifjabb gróf Andrássy Gyula Alapítvány.

A krasznahorkai vár 2012. március 10-én gyulladt ki, tetőszerkezete leégett, a kár meghaladja a 8 millió eurót. Szeiler Erika kuratóriumi elnök szerint a műkincseket ért károkat nem lehet pénzben mérni. Az Andrássy család története szorosan kötődik Krasznahorkához, az Andrássy Gyula Alapítvány ezért is hozzá kíván járulni a károk mérsékléséhez, illetve a vár felújításához. Ennek érdekében adománygyűjtést is szervez. Az Alapítvány szerint a krasznahorkai vár tudományos konferenciák, nemzetközi találkozók színhelye is lehetne, a közép-európai tudományos-művészeti együttműködés jelentős színhelyévé válhatna.
Pandula Attila egyetemi docens felszólalásában a krasznahorkai vár gyűjteményét, tárlatát ismertette. Gergely András egyetemi tanár az Andrássy család 19. századbeli életéről szólt, mint mondta a család tagjai vagyonuk és a tehetségük okán is ismertté váltak.Az Andrássy család és Krasznahorka kapcsolatáról Basics Beatrix művészettörténész  szólt.

Az Ifj. Gr. Andrássy Gyula Alapítvány 2010. február 25-én alakult közhasznú szervezet. Az alapítvány célja ifj. gr. Andrássy Gyula tevékenységének, elméleti munkásságának, eszméjének a magyar társadalom minél szélesebb rétegeivel való megismertetése és elismertetése.

Ifj. csíkszentkirályi és krasznahorkai Gróf Andrássy Gyula (Tőketerebes, 1860. június 30. – Budapest, 1929. június 11.) a XX. század első három évtizedének egyik legmeghatározóbb magyar politikusa és gondolkodója: király személye körüli miniszter, belügyminiszter, az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó külügyminisztere, a lengyel államiság helyreállításának kezdeményezésében kulcsszerepet játszó személyiség, az Alkotmánypárt elnöke, a Horthy-korszakban a legitimista politikusok vezetője, a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának meghatározó tagja. A Szent Korona-tan és a magyar alkotmányjog terén maradandót alkotó jogtudós, történész, az MTA tagja, a Magyar Társadalomtudományi Társaság elnöke, kultúrpolitikus, a kultúrfölény-elméletének első megfogalmazója, a hazánk egyik legfontosabb arisztokrata magángyűjteményének kiteljesítője, mecénás, művészetfilozófus, az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat, a Nemzeti Szalon és a Szent-György-Céh elnöke, az Országos Gyermekvédő Liga létrehozásának kezdeményezője és alapító tagja.