34256

A Külföldi Szlovákok Világszövetsége nyugtalanságát fejezte ki a szlovák nyelvű utcanévtáblák átragasztása miatt. Szávay István, a Jobbik képviselője nyílt levélben válaszolt a szövetségnek.

A Jobbik szegedi tagja így tiltakoztak a szlovák nyelvtörvény ellen. “A nyílt levelet – a Jobbiknak a nyelvi jogok kölcsönös biztosítása iránti elkötelezettsége és az egymás iránti kölcsönös tisztelet fontossága jeleként – szlovák nyelven juttatuk el a szervezethez – tájékoztatta portálunkat Szávay István országgyűlési képviselő, a Jobbik Nemzetpolitikai Kabinetjének elnöke.

A nyílt levél magyar változata:

Tisztelt Vladimír Skalský Úr!

A Külföldi Szlovákok Világszövetsége 2012. június 4-én a TASR szlovák hírügynökséghez eljuttatott levelében nyugtalanságát fejezte ki amiatt, hogy Szegeden a Jobbik helyi szervezetének tagjai – a szlovák nyelvtörvény elleni tiltakozásul – átragasztották a nemrég kihelyezett szlovák nyelvű utcanévtáblákat. Azt is megemlítették – Szeged városának esetében egyébként valótlanul –, hogy „a kétnyelvű feliratok elhelyezése Magyarország nemzetközi kötelezettségeiből, különösképpen a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Chartájából, továbbá Magyarország belső jogrendjéből következik.”

Engedje meg Elnök Úr, hogy a Világszövetség levelében írtakkal kapcsolatban tisztelettel felhívjam figyelmét néhány, az ügy szempontjából kiemelkedően fontos tényre!

2010-ben a Jobbik Magyarországért Mozgalom volt az egyetlen olyan magyarországi párt, amely programjában foglalkozott a hazánkban élő nemzeti kisebbségek jogainak biztosításával, valamint határozottan kiállt anyagi és szellemi gyarapodásuk előmozdításáért, hogy ezáltal valóban hazájuknak érezhessék Magyarországot. Hadd emlékeztessem Elnök Urat ennek kapcsán Imrich Fuhl, a LuNo.hu szlovák nyelvű hírportál szerkesztőjének, az Országos Szlovák Önkormányzat közgyűlési tagjának akkori nyilatkozatára, amelyet szintén a TASR hírügynökségnek adott: „Ha kizárólag a kisebbségvédelmi programok alapján kellene döntenem, akkor a Jobbikra kellene szavaznom.”

Mivel Elnök Úr láthatóan kiemelt érdeklődést tulajdonít pártunk közéleti megnyilvánulásai iránt, nyilvánvalóan az sem kerülte el figyelmét, hogy a Jobbik számos alkalommal állt ki a nemzetiségi jogok érvényesítése, sőt adott esetben kiszélesítése mellett is. Vonatkozó országgyűlési felszólalásainkban és nyilatkozatainkban is kiemelt figyelmet fordítunk a magyarországi nemzetiségek ügyére, mivel úgy gondoljuk, csak rendezett hazai nemzetiségi viszonyok mellett léphetünk fel hitelesen és hatékonyan a szomszédos országok területén élő magyarság jogainak védelme érdekében.

Kiemelném továbbá azt a tény, hogy a decemberben elfogadott magyarországi nemzetiségi törvénybe éppen a Jobbik határozott fellépésére kerültek be kisebbségi nyelvhasználatot és nyelvi jogokat kiterjesztő passzusok. Ha már az utcanévtáblák ügyében fogalmazódott meg nyílt levelük, hadd említsem példaként azt a Jobbik által benyújtott, és az Országgyűlés által elfogadott módosító javaslatot, amelynek értelmében a közintézmények és közterületek feliratait az adott nemzetiség nyelvén – az Európa-szerte általános, 20%-os reprezentáltsággal szemben – a jövőben Magyarországon már 10%-os etnikai aránynál is fel kell tüntetni.

Szeretném ez úton is világossá tenni Ön és szervezete előtt a Jobbik álláspontját szegedi kollégáink akciójával kapcsolatban. Helyi aktivistáink tettükkel csupán az Önök anyaországában élő magyarságot nap mint nap igazságtalanul sújtó megaláztatások és érthetetlen diszkrimináció ellen kívánták felemelni szavukat. Meglehet, hogy ennek a tiltakozásnak nem a legmegfelelőbb módját választották, akaratlanul is megbántva esetleg ezzel az ügyben érintetteket, céljukkal azonban messzemenőkig egyetértek. Az utóbbi években ugyanis Szlovákia a magyarság számára vészkorszaknak is bátran nevezhető beneši idők szellemében emelte állami szintre azt a soviniszta, magyarellenes, minden európai normával és értékkel szembemenő politikát, amelynek eredményeként ellehetetlenülnek és üldözötté válnak szülőföldjükön az ott élő magyarok. Megfélemlítik az állami alkalmazottakat, hogy még egymás között se merjék anyanyelvüket használni; pénzbírsággal sújtják a magyar nyelvet használó és csak azon kommunikáló médiumokat, civil szervezeteket és kulturális egyesületeket; megfosztják szlovák állampolgárságuktól, egészségügyi biztosításuktól, választójoguktól a magyar nemzetiségüket büszkén vállaló és azt a magyar állampolgárság felvételével is megerősítő nemzettársainkat.

Tisztelt Elnök Úr!

Természetesnek, példaértékűnek, sőt követendőnek tartom azt, ha egy olyan nemzeti érdekvédelmi szervezet, mint az Önöké, fellép a világ bármely pontján élő nemzettestvérei érdekében, ha úgy érzi, hogy őket hátrány vagy jogsérelem érte. Ugyanakkor azt kérem Öntől, ha valóban ennyire fontosnak tartják a kisebbségi és nyelvi jogok érvényesülését Magyarországon, akkor legalább ekkora határozottsággal és elszántsággal emeljék fel szavukat a szlovákiai magyarságot ért számtalan jogsértés ellen is! Befolyásukat felhasználva hassanak a szlovák kormányra annak érdekében, hogy az egyértelműen magyarellenes céllal megszületett nyelv- és állampolgársági törvény diszkriminatív rendelkezéseit hatályon kívül helyezzék, és a magyar nemzeti közösség szabadon, az Ön által is hivatkozott nemzetközi jogok biztosítása mellett, békében élhessen szülőföldjén!

Nemzetének és anyaországa minden polgárának érdekében végzett további munkájához erőt és egészséget kívánok!

Budapest, 2012. június 6.

Tisztelettel üdvözli:
Szávay István, Országgyűlési képviselő, Jobbik Nemzetpolitikai Kabinet elnöke