34489

A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében történő ösztöndíjas részvételre a 2012/2013-as tanévben.

A pályázati kiírás tartalmát a Balassi Intézet az Emberi Erőforrások Minisztériummal együttműködve dolgozta ki, és a pályázatot a Révkomáromi Információs Iroda (SZAKC) lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma az ösztöndíjjal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.

Az előkészítő képzésben ösztöndíjasként résztvevő hallgatók a Balassi Intézetben két felvételi/érettségi tárgyból záróvizsgát tesznek. Ennek sikeressége esetén felvételre kerülnek az általuk a 2013. szeptemberben induló képzések felvételi kérelem benyújtási (felvételi jelentkezési) határidejéig megjelölt magyarországi felsőoktatási intézmény alap- vagy egységes (osztatlan), nappali tagozatos, magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésére a 2013/2014-es tanévben. (A művészet és művészetközvetítési képzési terület szakjait is választóknak továbbá sikeresen kell teljesíteniük a felsőoktatási intézmény által a művészeti szakhoz előírt gyakorlati vizsgát.)

A Balassi Intézet felsőoktatási előkészítő képzésére benyújtott pályázatnak nem akadálya, ha a pályázó egyidejűleg felvételi jelentkezést nyújtott be valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe. Amennyiben a pályázó az előkészítő képzésre és valamely magyarországi egyetem/főiskola felsőoktatási képzésére egyidejűleg felvételt nyer, akkor a pályázó jogosult eldönteni, hogy melyiket választja. A felsőoktatási képzés megkezdése esetén a pályázó írásban köteles lemondani az előkészítő képzésben való részvételről.

Pályázhat minden olyan szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki megfelel a pályázati felhívás feltételeinek. Figyelem! A pályázaton történő részvételnek nem akadálya a magyar állampolgárság (azaz a kettős állampolgárság) megléte, vagy az arra irányuló kérelem benyújtása!

Az elnyert ösztöndíj főbb elemei: ösztöndíj, tantárgyanként heti 12–18 tanórás képzés, tankönyv és jegyzet ellátás, ingyenes kollégiumi elhelyezés, diákigazolvány, a vonatkozó jogszabály keretei között a külföldi ösztöndíjasokra vonatkozó jogosultság az egészségügyi szolgáltatások térítésmentes igénybevételére.

A pályázatokat legkorábban 2012. június 25-től lehet benyújtani.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2012. július 20., helyi idő szerint 16.00 óra.
A pályázatokat személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kell eljuttatni az alábbi címre:
Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért
945 01 Komárom, Kossuth tér 3.
945 01 Komárno, Nám. Kossutha 3.

Pályázni a Szövetség a Közös Célokért irodáiban beszerezhető, és az internetről (www.martonaron.hu, www.balassi-intezet.hu és www.szakc.sk) letölthető pályázati adatlapon lehet a szükséges dokumentumok, igazolások csatolásával.

A pályázati felhívás teljes anyaga itt található.

Felvidék.ma