34470

A Károlyi-,Tisza- és Horthy-szobor a magyar történeti és fizikai térben témában vitaestet rendeznek Budapesten június 27-én.

Vendégek:
Zsigmond Attila, a Budapest Galéria igazgatója,
Szabó István, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Jogtörténeti Tanszékének a vezetője,
Tőkéczki László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Művelődéstörténeti Tanszékének a vezetője,
Maruzsa Zoltán, a Tisza István Baráti Társaság elnöke, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékének adjunktusa.
Nem ígérte biztosra részvételét Karsai László, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszékének vezetője, de számítnak rá is.

A Határok nélkül vitaklubot 1999 óta szervezik. Tavaly az ELTE BTK Új-és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékére támaszkodva Aspektus néven alakították újjá. Ebben leginkább az ELTE és a Károli Bölcsészettudományi, valamint a Pázmány Jogi Kara mellett a Corvinus hallgatóságára és a budapesti középiskolásokra számítanak. Havi rendszerességgel szervezik az Aspektus fórumut, aminek fő célja, hogy a határon inneni és határon túli világot egységben vizsgálja. Az Aspektus-estek témakörei közül néhány: Mennyire erősítik Magyarországot a határon túli magyar közösségek? Hogyan tanítsuk Trianont az általános- és középiskolákban? A sorozatindító 2011. március 23-i programról szóló beszámolót lásd: http://www.gecse.eu/110323_A.htm oldalon érhető el. A 2011. április 27-én az Aspektust a Kossuth Klubban szervezték, melynek címe: “Kettős kisebbségben. Magyar szórvány- és diaszpóra-stratégia” volt.  2011 júniusában “Trianon, mint probléma a magyar történelemoktatásban avagy “Nemzeti összetartozás a gyakorlatban”  címmel rendezték a Károli Gáspár Református Egyetem dísztermében Aspektus-vitaestet Romsics Ignác, Surján László, Ö.Kovács József, Szamborovszkyné Nagy Ibolya, Száray Miklós, Grynaeus András, Lados Balázs és Majoros István részvételével. A rendezvényt többen kamerával rögzítették, majd egyetemisták véleményével egészítették ki. A kétórás találkozót közel félórányira redukálták és a film publikálás előtti vetítésére 2012. június 6-án kerítettek sort – ugyanott, vagyis a Károli Gáspár Református Egyetem dísztermében (1088 Budapest, Reviczky utca 4. I. emelet 100-as terem).

Ezúttal is nem kevésbé érdekes témával várják az érdeklődőket. A program az Aspektus és a Rákóczi Szövetség szervezésében valósul meg Budapesten 2012. június 27-én 18 órai kezdettel az ELTE BTK tanácstermében (Múzeum krt 4/a). Az Aspektus téma-felőse Gecse Géza.

Felvidék.ma