34295

A Magyar Koalíció Pártja Szociális és Egészségügyi Tanácsának (SZET) soros ülésére 2012. június 7-én került sor Pozsonyban az MKP székházában.

A tanácstagokat az MKP szociális, család- és egészségügyi alelnöke, a tanács elnöke, Németh Gabriella köszöntötte. A bevezető után, mivel a választások óta a tanács még nem ülésezett, köszönetet mondott mindenkinek, aki bármilyen módon kivette részét a választási program összeállításából és a kampány során nyújtott segítségből, támogatásból. A tanács tagjai megállapították, hogy sajnos nem sikerült eljuttatni választóinkhoz azt az üzenetet, hogy az MKP a felvidéki magyarság érdekvédelme mellett egy szociálisan érzékeny, családbarát szociális politikát támogat, a lakosság életminőségének és egészségügyi ellátásának javítását tűzte ki célul. Ennek okát többek között abban látjuk, hogy nem áll rendelkezésünkre olyan magyar nyelvű napilap, amely teret adna és objektívan tájékoztatna az MKP tevékenységéről.

A SZET a továbbiakban a kormányprogramot vette górcső alá, annak is a szociális és egészségügyi fejezeteit. Megállapítja, hogy a  II. Fico kormány programjának szociális és egészségügyi része sok általános megfogalmazást tartalmaz, a közismert problémák felsorolására hagyatkozik. Rámutat arra, hogy az elmúlt időszakban a közegészségügy helyzete leromlott, csökkentek a reálbérek, nőtt a munkanélküliség, csökkent a munkavállalók érdekvédelme, az idősek létbiztonsága veszélybe került. A szociális rendszerbe történő beavatkozás a leggyengébbeket még rosszabb helyzetbe hozta, nőtt a szegénység és csökkent az emberek létbiztonsága. Az elmúlt 2 évben többször figyelmeztettünk ezekre a jelenségekre, lehetőségeinkhez mérten többször hangot adtunk elégedetlenségünknek a nyomtatott és elektronikus sajtóban egyaránt.
A kormányprogram szociális politikával foglalkozó része kevés konkrét megoldást tartalmaz, ugyanúgy mint az egészségügyi rész is, amely konkrét javaslatok és elképzelések nélkül került megfogalmazásra. Elnagyolt, nagy általánosságokban felvázolt elképzelésekről van szó, melyek számonkérése kis kivételektől eltekintve szinte lehetetlen.

A SZET az előttünk álló időszak leginkább megoldásra váró problémáihoz – a II. nyugdíjpillér stabilizációja, a munkanélküliség csökkentése és a foglalkoztatás növelése, az egészségügyben uralkodó tarthatatlan helyzet mielőbbi megoldása, a szociális szolgáltatások finanszírozásának átfogó és szisztematikus rendezése – állásfoglalást fogadott el, melynek  értelmében :
a.)    Elutasítjuk a második nyugdíjpillérbe történő folyamatos beavatkozást az éppen regnáló politikai garnitúra elképzelései szerint. A működési feltételek hosszú távra készültek, ezért a hozamot is hosszú távon tudják garantálni. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a nyugdíjbiztosítókkal kötött szerződésekben garanciák vannak a betétek védelmére, ezért azzal riogatni, hogy elveszhet a megtakarítás, félrevezető.
b.)    Felhívjuk a kormány figyelmét, hogy a munkanélküliség májusban meghaladta a 14 %-ot, ebből a hosszantartó munkanélküliek aránya több mint 63 %. A munkapiaci keresletre és kínálatra rugalmasan kell reagálni. Mielőbb össze kell hangolni az oktatási minisztérium és a munka-, szociális és családügyi minisztérium tevékenységét, valamint ki kell dolgozni egy munkapiaci analízist, amely több évre előre vetítené annak igényeit. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a hátrányos helyzetben levő és a többszörösen hátrányos helyzetben levő munkanélküliekre, a tartósan munkanélküliek számára hatékony és célirányos átképzéseket kell biztosítani.
c.)    A SZET nyugtalanságát fejezi ki az újra kilátásba helyezett orvossztrájk miatt, melyhez csatlakozhatnak az elégedetlen nővérek és a többi egészségügyi dolgozó is. Megengedhetetlennek tartjuk, hogy a lakosság ismét az egészségügyben uralkodó tarthatatlan helyzet és a kormány tehetetlenségének túsza legyen. Az egészségügyben kaotikus helyzet uralkodik, hiányzik egy átfogó koncepció és a bérezési rendszer teljes átalakítása. Ezért felszólítjuk az illetékeseket, hogy haladéktalanul fogjanak hozzá a problémák megoldásához, hozzák nyilvánosságra azokat a javaslatokat, amelyekkel az egészségügy finanszírozását akarják megoldani. Nyilvánítsák ki, szorgalmazzák-e a DRG-rendszer mielőbbi bevezetését (az ellátás után járó kifizetés egységes rendszere), amely nagyban hozzájárulna az egészségügyben tapasztalt krónikus pénzhiány nagyságának meghatározásához. Egyértelműen támogatjuk a készültségi szolgálatok hálózatának fenntartását, illetve szükség szerinti bővítését.
d.)    A SZET nyomatékosan elutasítja a szociális szolgáltatásokról szóló törvény alkalmazását. Reményét fejezi ki, hogy a parlament júniusi ülésszaka a törvény hatályosságát 2014. január 1-jére tolja ki, ami lehetővé tenné egy átfogó, szisztematikus, többforrásos finanszírozási rendszer kidolgozását, amely nem lehetetleníti el anyagilag az önkormányzatokat és nem vezet a beteg, idős, fogyatékkal élő, külső segítségre szoruló emberek folyamatos megaláztatásához.

A SZET soron következő ülésére október/november folyamán kerül sor. (mkp.sk)