34779

Hatodik alkalommal szervezte meg július 2-a és 6-a között a dunamocsi egyházközség az Immánuel gyülekezeti házban az öt napos nyári bibliai napközis gyermektáborát, melynek az idén is több mint ötven  résztvevője volt.

A tábor témáját a KOEN által előkészített program adta: Ezt látnod kell!
Az alapiskolás korosztályúak számára meghirdetett – hétfőtől – péntekig tartó – tábor iránt az elmúlt évhez hasonlóan az idén is nagy volt az érdeklődés a gyülekezethez tartozó gyermekek körében. Az elsősorban a bibliai üzenetre fókuszáló sok kézművességet és játékot ígérő reggel nyolctól délután négyig tartó napközis táborba nemcsak a gyülekezethez tartozók, hanem más felekezetűek; sőt, a környező vagy távolabbi településekről is érkeztek résztvevők. A foglalkozásokat a gyülekezet ifjúsága vezette.
A gyermekek figyelmének középpontjába négy napon keresztül egy ószövetségi prófétának Elizeusnak a történetei kerültek, amellyel a csoportok vezetői interaktív módon ismertették meg a gyermekeket, akik aztán a korosztályuk szerint kialakított közösségben még alaposabban átbeszélhették. Így került előtérbe Elizeus csodatétele a seraptai özvegynél az olajjal, a suméni asszony gyermekének feltámasztása, Naámánnak a  leprából való meggyógyítása, valamint a dótáni történet az arámiakkal. Az utolsó nap témája már Jézus egyik csodatételéhez kapcsolódott, amikor sárral gyógyította meg a vak fiút.
A komoly témákról való beszélgetéseket különféle kézművesfoglalkozás és sport követte. Lehetett focizni, métázni, színes pólókat készíteni, a lábnyomot megörökíteni egy nagy lepedőn, ajándéktárgyakat kidíszíteni különféle szalvéta technikával. Pénteken origamizni tanította a résztvevők két csoportját a komáromi gimnázium tanára Kalácska József. Csollár Petronella pedig a kisebbekkel kézműveskedett. A tábor résztvevői  Kedden délután késő estig a párkányi Vadas fürdőben kerestek felüdülést a tikkasztó hőségben. Csütörtökön pedig a két nagy csoport az egykori pincesorra,  a Mocsolyára látogatott el.
A napközis tábor utolsó napján  egy közös énekpróbára is sor került a templomban, hiszen a  vasárnapi istentisztelet alkalmával a szülőknek is bemutattak egy szeletet a hét történéseiből.
A táborozás költségeihez a résztvevőknek tizenöt euróval kellett hozzájárulni. A helyi önkormányzat jutányos áron biztosította a gyermekek ebédjét, de a szülők is besegítettek gyümölccsel, süteményekkel és pogácsával.
Dobai Sándor esperes, dunamocsi lelkipásztor fontosnak tartja, hogy minden éven megszervezzék  az ötnapos táborozást a gyermekek számára, mert az összefogja nemcsak a résztvevőket, hanem a gyülekezeti közösséget is. „Különös öröm és várakozás előzi meg a napközi tábort, amelyre az ifjúsággal már két hónappal korábban el kezdünk készülődni, hiszen ebben az egy hétben csúcsosodik ki a gyermekekkel való egész évi foglalkozás. Jó látni, hogy egész éves munkánk érző szívekre és halló fülekre talál egy ilyen közösségben“ – mondta a Reformata honlapnak Dobai Sándor esperes, dunamocsi lelkipásztor.

Reformata, Felvidék.ma