34892

Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen nyílt pályázatot hirdet a 2012/2013-as tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésében történő részvételre.

Azon szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek pályázhatnak, akik a 2012. évi doktori felvételi eljárásban nappali munkarendű képzésre jelentkeztek és a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján az önköltséges PhD/DLA képzésre kerültek besorolásra.

A pályázati kiírás tartalmát Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet l együttműködve dolgozta ki, és a pályázatot a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Pályázhat minden olyan szlovák állampolgárságú magyar nemzetiségű személy, aki a 2012. évben valamely magyarországi felsőoktatási intézmény nappali munkarendű magyar állami ösztöndíjjal támogatott PhD/DLA képzésére jelentkezett, azonban a doktori felvételi eljárásban a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján csak az önköltséges képzésre került besorolásra.

Nappali tagozatos doktori képzés (PhD/DLA) – 4 fő

Azok a 2012. évi doktori felvételi eljárásban a magyarországi felsőoktatási intézmény doktori iskolájába, nappali munkarendű képzésre jelentkező, a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján az önköltséges képzésre besorolást nyert, a tanulmányaikat a 2012/2013-as tanévben az I. évfolyamon megkezdő személyek pályázhatnak, akik
– nappali munkarendű doktori képzésre jelentkeztek és a felvételi eljárásban az önköltséges képzésre kerültek besorolásra, és
– szülőföldi (szlovákiai, azaz valamely szlovákiai államilag elismert felsőoktatási intézmény részéről kiállított) felsőfokú, mesterszintű (vagy ennek megfeleltethető pl. osztatlan képzéses) diplomával rendelkeznek (de pályázhatnak azok, akik alapképzéses /bachelor vagy főiskolai szintű/ tanulmányaikat nem Szlovákiában /pl. Magyarországon/ végezték el, de mesterképzéses /master vagy kiegészítő szintű/ tanulmányaikat már valamely szlovákiai államilag elismert felsőoktatási intézményben végezték el).

Az elbíráláskor előnyben részesülnek azok, akik szülőföldön oktatói vagy tudományos tevékenységet végeznek, ennek hitelt érdemlő igazolása az elbíráláskor alkalmazott értékelési pontrendszerben többlet pontot jelent.

A pályázatokat legkorábban 2012. július 30-tól lehet benyújtani.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2012. augusztus 21., 16.00 óra.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázatokat személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:
Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért
945 01 Komárom, Kossuth tér 3. – 945 01 Komárno, Nám. Kossutha 3.

Az érdeklődők a pályázatról és a pályázati adatlapról az alábbi címen és telefonszámon, e-mail címen kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető ugyanott), valamint a szerződésről:
Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája
945 01 Komárom (Komárno), Kossuth tér 3. – Nám. Kossutha 3.
Tel.: +421-908-116-931
E-mail: komarom@szakc.sk

Pályázni a Szövetség a Közös Célokért 11 irodájában beszerezhető, és az Internetről (www.martonaron.hu, www.balassi-intezet.hu illetve a www.szakc.sk) is letölthető pályázati adatlapon lehet.

Az Értékelő Bizottság a határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott és a hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe, azok érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerülnek!

A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 10 Euro összegű pályázati díjat kell az alábbi folyószámlaszámra banki átutalással befizetni:
Számlatulajdonos neve: SZAKC-ZZSC
Számlaszám: 8841584/5200, OTP Banka Slovensko a.s.

A pályázati felhívás teljes terjedelmében a letölthető mellékletekkel itt található.

Felvidék.ma