35225

Siófokon száz óvónő vett részt a Kárpát-medence valamennyi régiójából, így Felvidékről is, ahonnan 15 óvodapedagógus kapcsolódott be a Hét aranyalma továbbképzési programba.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által meghirdetett „2012 a külhoni magyar óvodák éve” továbbképzési pályázatán Felvidékről Pozsonyból, Marcelházáról, Peredről, Kolonról, Fülekről, Rimaszombatból, Almágyról, Gortvakisfaludról, Perbenyíkről, Kassáról vettek részt óvodapedagógusok.
Gömörben a SZMPSZ Rimaszombat és környéke Óvodapedagógusai Alapszervezetének elnöke hívta fel figyelmüket az óvónőknek a továbbképzési lehetőségre, melynek, mint megtudtuk nagyon megörültek. A rimaszombati Daxner úti Óvoda óvodapedagógusainak a pályázata is sikeres lett, és július 16-21-e között részt vehettek a továbbképzésen.
„Nagy kíváncsisággal, új ismeretekre éhesen és új barátságok reményében érkeztünk Siófokra az Aranypart szállodába, ahol kedvesen fogadott mindenkit Róna Eszter, projekt koordinátor és Hajnal Virág, stratégiai főreferens, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárságának munkatársa. Az elszállásolást követően vacsorán és ismerkedő esten vettünk részt: négy csoportra osztva két hidat kellett varázsolni az adott kellékekből és hídavató beszéddel köszönteni az elkészült hidakat” – mondja Horváth Zsuzsa a Daxner úti Óvoda igazgatónője.
A hét első napján Répás Zsuzsanna, a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár köszöntötte a résztvevőket, majd a soproni Nyugat-magyarországi Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar, Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet előadói a tehetséggondozás alapelveiről, természet és környezetvédelemről, multikulturálitásról, fogyatékkal élő tehetséggondozásáról, az ökoszemléletről és a környezettudatos magatartásformák erősítéséről tartottak előadást. Másnap a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Tanító- és Óvóképző Kar, Neveléstudományi Tanszékéről az előadók a szülői bevonást célzó kezdeményezésekről, az óvoda-iskola átmenet pedagógiájáról, problématérkép készítéséről, a családdal való kapcsolattartásról adtak elő. Szerdán a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola Neveléstudományi és Módszertani Intézet előadóitól a kalendáriumi szokásokról, a nyelvi kompetenciák fejlődéséről hallottak, míg csoportmunka keretében népi játékokat, kézművességet és bábművészetet gyakoroltak. Csütörtökön a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési kar, Gyermeknevelési Tanszékének előadói projektekről, játékorientált tevékenységszervezésről adtak elő, a csoportmunka alatt mesebeszéd- és játszóképesség-tréning, miniprojekt készítés folyt. Pénteken megismerkedtek a tánctanítás Timár-módszerével. Esténként könyvbemutatók, interaktív meseszövésmódszer, papírszínház bemutató is várta a résztvevőket.
„A továbbképzés egy hete gyorsan elrepült, szakmai téren nagyon sok ismeretet szereztünk, a délutáni csoportmunkák alatt praktikus és naponta felhasználható módszereket próbálhattunk ki, de jutott egy kis idő akár balatoni úszásra és hajókirándulásra is. Az ellátás minden elvárást felülmúlt, sok finomsággal kedveskedtek nekünk” – nyilatkozta Varga Tünde Daxner úti Óvoda igazgatóhelyettese, aki szintén részt vett a képzésen.
A rimaszombati óvodapedagógusok, ahogyan többi résztvevő is, a képzés utolsó napján tanúsítványt vehetett át. „Sok szakmai és kötetlen beszélgetés közben képet kaptunk arról is, milyen körülmények között oktatnak a környező országok magyar óvodáiban, milyen nehézségekkel küzdenek a külhoni óvodapedagógusok, milyen módszerekkel igyekeznek színvonalasabbá tenni az anyanyelvű oktatást országukban” – értékeli a továbbképzést Horváth Zsuzsa. Hozzátette: „Nagy-nagy köszönettel tartozunk az anyaország támogatásáért, a módszertani csomagért, hogy nem feledkeztek meg a külhonba szakadt óvodapedagógusokról, akik ha nehéz körülmények között is, de erősítik a nemzeti identitást, ápolják a magyar nyelvet, és az anyanyelv szeretetét adják tovább a jövő nemzedékének” – fejtette ki Horváth Zsuzsa és Varga Tünde.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a „Magyarság Háza” projekt keretében tervezett módszertani továbbképző, valamint tematikus rendezvény és konferenciaközpont kialakításának megalapozásához illeszkedik a „2012 a külhoni magyar óvodák éve” program egyik eleme, az óvodapedagógusok számára szervezett szakmai továbbképzés.
A továbbképzést a Humán Jövő 2000 Nonprofit Kft. szervezte külhoni magyar tannyelven oktató óvónők számára. A program célja volt, hogy módszertani továbbképzést nyújtáson a Magyarság Háza program keretében, a külhoni magyar nyelvű óvodai oktatás minőségének emelése-; pedagógiai hiányterületek pótlása-, magyar nyelvhasználati színtérhez kötése-; a magyar tannyelvű óvodai és iskolai intézmények közötti együttműködés segítése érdekében.

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”34788″}