orban-viktor02

Helyesen teszi Orbán Viktor, hogy a nemzeti érdekeket helyezi elõtérbe a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) folytatott tárgyalásokon – jelentette ki a Mos Maiorum címû blognak adott interjúban az ismert konzervatív brit filozófus, Roger Scruton.

Mint mondta, az IMF-et olyanok vezetik, akik a politikán kívül semmihez nem értenek. Bírálta a német politikai vezetést is, amely szerinte azért próbálja szélsõségesnek beállítani a magyar miniszterelnököt,  hogy feledtesse a náci múltat. Roger Scruton szerint minden olyan esetben csökken egy ország szuverenitása, amikor külföldrõl kér pénzügyi segítséget, hiszen ezáltal egy nemzetközi testületnek kell elszámolnia saját költségvetésével. Ez történik Görögországban is: a görögök elvesztették gazdasági szuverenitásukat, amelyet csak abban az esetben tudnak visszaszerezni, ha kilépnek az eurózónából. A jelenlegi és a jövõbeli magyar kormányoknak is meg kell majd felelniük az IMF által például az adózás területén támasztott feltételeknek, hogy hitelt kaphassanak. A magyar kormány abban bízik, hogy hosszú távon jól jár az IMF-fel kötött megállapodással – véli Roger Scruton, azonban bevallja: sosem értette, hogyan mûködik az IMF, de valószínûleg maguk a vezetõk sem, hiszen máshoz nem értenek, mint a politikához.
Orbán Viktor a helyes módon közelíti meg az IMF-fel való tárgyalásokat: a térség többi országához hasonlóan Magyarország is nehéz gazdasági helyzetben van, ezért rövid távú segítségre van szüksége a hosszú távú stabilitás eléréséhez. A rövid távú segítséget sajnos „rossz fajta” intézmény adja, de Orbán a nemzeti érdekeket helyezi elõtérbe, és biztosítani fogja, hogy olyan feltételekrõl állapodjanak meg az IMF-fel, amelyek nem fognak gondot okozni abban, hogy a kölcsönt visszafizessék. A filozófus szerint okos politikusnak kell lennie annak, aki úgy kap jutalmat, hogy nem fizet túl nagy árat érte. A Nyugaton tapasztalható magyarellenes hangulattal kapcsolatban Roger Scruton azt mondja, az Európai Unió egyrészt a francia–német szövetségen alapul, másrészt azon, hogy Németország tisztára mossa náci múltját, és meggyõzze a világot: civilizált nemzet a német, amelynek semmi köze a nácizmushoz. A német politikai osztály így folyamatosan szélsõjobboldali kormányokat keres magának, hogy ellensúlyozza önmagát.

Bûnbakra van szükség – Magyarország pedig gyönyörû példa, hiszen a németek ráerõltették a fasizmust  Magyarországra, és olyan helyzetbe kényszerítették a magyarokat, amely miatt ma Németországban sokan szégyenkeznek. Bár Magyarország múltjában is sötét folt  volt ez az idõszak, nem volt annyira rossz, mint Németországnak. „Orbánt a franciaországi és a németországi politikai osztály, illetve a baloldali média választotta ki, hogy jelképezze mindazt, amit mindannyian ellenzünk. Az európai osztály vezetõinek kulturális és spirituális értelemben is szükségük van egy külsõ ellenségre, egy bûnbakra, és Magyarország sajnos beleilleszkedik ebbe a szerepbe” – közli Roger Scruton. Az Orbánról közölt leírások azonban túlzók, ezekben a magyar miniszterelnök önmaga karikatúrája. A filozófus szerint Orbán a hatalom központosítására törekszik, ami teljesen rendben van, hiszen ezt tette Tony Blair Nagy-Britanniában és Barack Obama Amerikában. Roger Scruton megítélése szerint az európai civilizáció sikere a nemzetállamoknak köszönhetõ. A nemzetállamok szabadították fel Európa népeit a vallás uralma alól, és tették lehetõvé a szuverenitás kiépülését, az emberek pedig azokhoz a területekhez lettek hûségesek, ahol éltek.

Bepiszkított német múlt – A nemzetállam tette lehetõvé olyan „borzasztóan bonyolult” entitások létrejöttét, mint az Osztrák–Magyar Monarchia. A világnak ezen a táján a nemzeti identitás és a nemzeteket átívelõ, bécsi központú kormányzat csodálatos kombinációja valósult meg. Az európai értékek egyike pedig vitathatatlanul a nemzeti identitás. Hogy ezt egyesek miért tagadják, az a német lelkiismeret, a bepiszkított német múlt miatt van. A német politikai osztály úgy gondol a nacionalizmusra, mint valami olyasmire, amelyet felülmúlt. Roger Scruton szerint a nacionalizmus nem ördögtõl való gondolat. Anglia a négy nemzetbõl összetevõdõ Egyesült Királyság része, a nemzeti identitás azonban erõs, az emberek szeretik, és bármi áron megvédenék hazájukat, hagyományaikat, monarchiájukat és így tovább. A nacionalizmus ebben az értelemben nem ellenséges gondolkodásmód. A gazdasági válsággal kapcsolatban Roger Scruton úgy véli, a gazdaságnak nem lehetnek szükségletei, a gazdaságot mindig a politika szolgálatába kell állítani. Hibásnak tartja az euró bevezetését, úgy létrehozni egy közös valutát, hogy nincs elõre meghatározva, ki vállalja fel a felelõsséget a kollektív adósságért. Az Európai Unióban azonban nincs B terv arra nézve, hogy ezt a hibát hogyan javítsák ki. Az európai elit válasza minden nehézségre az, hogy több Európát, több központosítást kérünk, miközben éppen a központosítás a hiba.

Ránk erõltetett modell – Hogy miért csodálják Orbán Viktort Lengyelországban és másutt?– teszi fel a kérdést a filozófus. – Mert õ volt az, aki elsõként kimondta: ezt a projektet ránk erõltették, anélkül, hogy elõre egyeztettek volna velünk. Továbbá: nekünk, magyaroknak csak a magyar nemzeti identitás maradt meg, amelyhez ragaszkodhatunk, ezért legyen a nemzeti identitás a politikai rendünk központi eleme, hiszen ez mindannyiunkat, bal- és jobboldalt egyaránt összehoz. S bár a baloldali értelmiség mindig is szemben állt a nemzet eszméjével, az egyszerû baloldali ember, például egy debreceni gyári munkás nem. Neki továbbra is fontos magyarsága, saját nyelve, történelme, családja. És ez igaz Nagy-Britanniára is. A mi baloldali elitünk is internacionalista, de az emberek azért szavaznak a Munkáspártra, mert úgy  gondolnak rá, mint valamire, ami alapvetõen angol – közli Roger Scruton, aki úgy gondolja, az egész európai projekt az értelmiségi elit agyszüleménye. Jean Monnet, Alexandre Kojeve és társaik titokban dolgoztak azon, hogy létrejöjjön az Európai Egyesült Államok. Tudták, hogy az emberek sosem fogadják el, ezért Európai Szén- és Acélközösség és további más abszurd néven vezették be.
Forrás: Magyar Nemzet, Kottász Zoltán

{iarelatednews articleid=”35020″}