35169

Az író ezúttal a botharcról foglalta össze a saját, személyes gyűjtéseit, illetve kutatómunkáját a forrásokból.

A könyv méltó párja a 2009-ben megjelent A magyar karikásostor című könyvének. A könyv tartalmazza a néptáncos forrásokat, a kárpát-medence botolóinak összefoglalóját, illetve a botolók elemzését küzdelmi szemszögből, emellett a bottal kapcsolatos néphagyományokat, szólásokat, népi játékokat, a vívásrendszert, botbirkózás, pásztor bot készítését, valamint Pucskó Zsolt tanítását a hun-magyar harci botolóról. 
A Baranta botharca című könyv elengedhetetlen fontosságú forrásanyagot tartalmaz minden magyar katonai hagyományokkal foglalkozó szervezetek számára. A könyv több mint 300 oldalas, képekkel, ábrákkal. Ára 10,- eu!

A könyvről itt olvashatnak.