35556

Szeptember első vasárnapján ünnepélyes keretek között iktatták be a bacskai anyaegyházközség, valamint a hozzá tartozó bélyi és leleszi leányegyházközségek lelkipásztori hivatalába Kendi Csabát, aki négy évvel ezelőtt hitvestársával és szolgatársával, Henriettával meghívás útján került az említett gyülekezetekbe.

Az alkalmon megáldották az új gyülekezeti termet is. A lelkészházaspár a négy év alatt a gyülekezetekben folyamatosan újított, javított, aminek egyik látható eredménye az a közösségi terem kialakítása, melynek átadásával és megáldásával kezdetét vette az ünnepség Bacskában. Fazekas László püspök a 84. zsoltár alapján adta át rendeletetésének és áldotta meg az elkészült gyülekezeti termet. A hálaadást követően az ünnepi alkalom a templomban folytatódott, melyen  már a Róma 1,16-17 alapján hirdette Isten igéjét Fazekas László püspök a sok helyről egybesereglett gyülekezetnek. Az igeszolgálat után Molnár Elemér, a Zempléni Református Egyházmegye esperese az 51. zsoltár 12-15 verseit alapul véve iktatta be hivatalába Kendi Csaba lelkipásztort. Őt Katkó István, a bacskai gyülekezet gondnoka köszöntötte, majd átadta a gyülekezetek ajándékát, a szolgálati palástot. A bési gyülekezet férfikórusa énekkel, Fedor Zsóka szavalattal köszöntötte a beiktatott lelkipásztort, aki a köszöntő szavak után, a szószéki szolgálatában a Mt 7, 24-27 alapján szólt a megjelentekhez, melyben rámutatott arra, hogy bár mindannyiunk életében vannak árvizek, fújnak a szelek, vannak nehézségek és megpróbáltatások, de Jézus Krisztussal, rá alapozva, őt választva sarokkőként életünkben megállhatunk és megmaradhatunk. Az igehirdetést követően a meghívott lelkipásztorok igei köszöntései és áldáskívánásai hangzottak a beiktatott és hitvese felé, majd a leányegyházközségek gondnoknői és a beiktatott lelkész szülőfalujának, egykori gyülekezetének, a bésinek a gondnoka kért áldást Kendi Csaba életére és szolgálatára, aki Isten dicsőségére mutatva köszönte meg a kedves köszöntő szavakat. Az ünnepi istentiszteletet szeretetvendégséggel zárult – számolt be az eseményről a Reformata honlapnak Molnár István királyhelmeci lelkipásztor. (Reformata)