35636

 A Lévai Esterházy János Emléktábla Bizottság valamennyi lévai magyar szervezet és intézmény támogatásával közadakozást hirdetett a vértanúhalált halt szent emlékű gróf leendő lévai emléktáblájára. Várják az adományokat.

“Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és örök életre, amely meg tudja becsülni nagyjait és amelynek mindig szeme előtt lebeg azok példát adó munkássága!” – Esterházy János: “Magyar keresztfák között” írásából való jelmondattal kérik a szervezők, hogy támogassa Ön is kezdeményezésünket, hogy a kőbe vésett emlékezés hitet, s erőt adhasson a lévai magyarság megmaradásához!

A Lévai Esterházy János Emléktábla Bizottság azzal a céllal alakult, hogy Léván szent mártírunknak méltó emlékhelyet hozzon létre, ahol a környék magyarsága majd időről időre leróhatja tiszteletét. A domborműves emléktábla anyaga márvány és bronzötvözet lesz. Elkészítése már folyamatban van. “A meghirdetett közadakozást a lehető legátláthatóbbá szeretnénk tenni, az adakozók számára sorszámmal feltüntetett téglajegyeket bocsájtunk ki. További információkért hívható a 0905 320 395-ös telefonszám. Kérjük, segítse Ön is kezdeményezésünket, hogy mihamarabb emléktáblát avathassunk a Czeglédi Péter Református Gimnázium épületén” – áll a Felvidék.ma-hoz eljuttatott közleményben.

Az erre szánt adományát befizetheti a Reviczky Társulás alábbi bankszámlájára:
OTP č.u.: 7928952/5200 v.s.: 19010314

A Lévai Esterházy János Emléktábla Bizottság a közadakozást március 14-én, Esterházy János születése 111. évfordulójának napján hirdette meg. 
Esterházy János élete és munkássága a Kárpát-medencében egymás mellett élő népek számára nyújt olyan példát, mely a kölcsönös tiszteletet, a békés egymásmellettélés lehetőségét teremti meg. Helytállása erkölcsi mérték és követendő példa.

Felvidék.ma