35707

A Magyar Koalíció Pártja Füleken tartotta alapszabály-módosító kongresszusát. Eldőlt, a jövőben Magyar Közösség Pártja névre változik a felvidéki magyar párt neve. A tisztújító közgyűlésre december 8-án, Érsekújvárott kerül sor. (+ Képgaléria és politikai nyilatkozat)

A füleki kultúrházban az országos közgyűlés résztvevőit Erdős Vince, az MKP Füleki Helyi Szervezetének elnöke, valamint Csúsz Péter járási elnök köszöntötték. A mandátumvizsgáló bizottság jelentése szerint a 319 kongresszusi küldöttből 292-en jelentek meg, ami 92 százalékos részvételi aránynak felel meg. Az alapszabály módosításához 160 támogató szavazat szükségeltetik.
Elnöki beszámolójában Berényi József országos elnök hangsúlyozta: “Ma egy új alapszabály és egy esetleges névváltoztatás elfogadásával új fejezetet nyitunk, megkezdjük a felkészülést az előttünk álló feladatok sikeres megoldására. A Magyar Koalíció Pártjának, ha új név alatt is, megbízható, stabil, a folytonosság megőrzése mellett, új gondolatok és személyek befogadására képes csoportosulásként kell működnie. Ezt célozza meg az új alapszabály-javaslat, amely a modernizáció, az egyszerűsítés, a nyitás és a párton belüli kompromisszumkeresés jegyében született meg.”
Bárdos Gyula, az MKP Országos Tanácsának elnöke vezette a kongresszus ülését. Elmondta, a testület folyamatosan időszerű kérdésekkel foglalkozott. “Az előző választási időszakban bizalmat kapott szlovák kormány önmagát felszámolva tárcány nyújtotta át Robert Ficónak az ország irányítását” – mondta Bárdos. Ezt követően az MKP a 2012. márciusi előrehozott parlamenti választásokon indulva Dél-Szlovákia felzárkozását tűzte ki célul, és bár nem jutott be a szlovák törvényhozásba, a megfogalmazott célok továbbra is érvényesek. “Úgy kell nyitnunk, hogy mindenki számára lehetőséget adjunk, aki tenni akar közösségünkért” – tette hozzá.
A névmódosítás folyamatában végül is három elnevezés közül döntöttek: Magyar Koalíció Pártja (tehát, hogy maradjon a régi név), Magyar Közösség Pártja, illetve ennek rövidebb változata: Magyar Közösség. A szavazás első köre nem hozott végeredményt, egyik név sem szerzett abszolút többséget. A második körbe a két új javaslat került, a Magyar Közösség Pártja elnevezés megkapta a küldöttek szavazatainak abszolút többségét. A névváltozás akkor válik hivatalossá, ha az áj alapszabályt a belügyminisztériumban is bejegyzi.
A küldöttek az alapszabály-módosítás mellett az általános vitában számos kérdést érintettek, köztük azt a tárgyalássorozatot is, mely a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, az MKP és a Most-Híd között folytatódott. A tárgyalások eredményeként született alapdokumentumot is támogatták a küldöttek. Elfogadtak egy politikai nyilatkozatot az aktuális politika és társadalmi történésekkel kapcsolatban. Berényi József zárszavában nagy fontosságot tulajdonított annak a petíciónak is, melyet az Európai Parlamenthez (EP) nyújt be Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke az ellen tiltakozva, hogy Szlovákiában jogsérelmek érik a magyar állampolgárságot felvevő személyeket. A kongresszus ezt a nyilatkozatával is támogatja.
A tisztújító kongresszusra idén, decemberben 8-án, Érsekújvárban kerül sor kerül.

A közgyűlés az alábbi politikai nyilatkozatot fogadta el:

A Magyar Koalíció Pártja XII. Országos Kongresszusának NYILATKOZATA

A Magyar Koalíció Pártja XII. Országos Kongresszusának küldöttei üdvözlik az Európai Parlament Petíciós Bizottságának döntését, amelyben hivatalos magyarázatot kér Szlovákiától a Beneš-dekrétumok érvényességéről és sérthetetlenségéről szóló, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által 2007-ben megszavazott határozatról.
Az MKP kongresszusának küldöttei emlékeztetnek arra, hogy a Magyar Koalíció Pártja, illetve elődpártjai a rendszerváltás óta többször és folyamatosan figyelmeztették a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság, illetve a Szlovák Köztársaság törvényhozó testületeit és végrehajtó szerveit arra, hogy a „kollektív bűnösség” elvére épülő, Eduard Beneš köztársasági elnök által kiadott dekrétumok és azok törvényerőre emelt, a Szlovák Nemzeti Tanács által elfogadott határozatai összeegyeztethetetlenek az emberi, a politikai és szabadságjogokat nemzetközi egyezményekbe foglaló európai valósággal, ennek megfelelően elfogadhatatlanok a XX. század második felében és ellentétben állnak a XXI. század politikai és társadalmi követelményeivel.
Az MKP és elődpártjai a „kollektív bűnösség” elve elutasításának igényével nem mást, csupán egy nemzetrész megaláztatásának a következményeit kívánták megszüntetni, hogy a szlovákiai magyarság minden tagjára feltételek nélkül legyenek érvényesek az emberi, a politikai és a szabadságjogok. Az MKP XII. Közgyűlésének küldöttei is ilyen megközelítésben fejezik ki reményüket, hogy az Európai Parlament Petíciós Bizottságának kezdeményezése sikeres lesz, s végérvényesen kikerülnek a Szlovák Köztársaság jogrendjéből a „kollektív bűnösség” elvét tovább éltető rendelkezések és megszűnnek azok máig élő hatásai.

Az MKP Országos Kongresszusa üdvözli Lomnici Zoltán kezdeményezését. Az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke petíciót nyújt be az Európai Parlamenthez, mert Szlovákiában durva jogsérelmek érik a magyar állampolgárságot felvevőket. Az MKP továbbra is kitart a kettős állampolgárság intézménye mellett, és minden támogatást megad azoknak, akiket a szlovák államhatalom ez ügyben továbbra is zaklat.

Az MKP Országos Kongresszusának küldöttei támogatják a pedagógusok és oktatásügyi alkalmazottak mozgalmát, amely az oktatásügyi rendszer alulfinanszírozásának megszüntetésére és az ágazat dolgozóinak tisztességes bérezésére irányul.

A Magyar Koalíció Pártja Országos Kongresszusának küldöttei üdvözlik a szlovák-magyar oktatásügyi kormányközi vegyesbizottságának azon megállapodását, amely szerint a felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy az egyetlen szlovákiai magyar oktatási nyelvű állami felsőoktatási intézmény teljesíteni tudja az akkreditáció minden feltételét, ami által a komáromi Selye János Egyetem továbbra is megtarthatja rangját és nevét. A közgyűlés küldöttei addig is arra kérik a párt tagjait és szimpatizánsait, hogy aláírásukkal támogassák az egyetem vezetésének és diákjainak petíciós kezdeményezését, amely ugyancsak a Selye János Egyetem rangjának és nevének megőrzését célozza.

A Magyar Koalíció Pártja XII. Országos Kongresszusának küldöttei csalódottan fogadják a Szlovák Köztársaság Kormányának és parlamenti többségének gazdasági és szociális válságkezelő intézkedéseit. A küldöttek elfogadhatatlannak tartják, hogy a döntéshozók az egyébként szükséges költségvetési kiigazítást alapvetően a polgárok terhére valósítják meg, miközben olyan megszorításokat helyeznek kilátásba, amelyek csökkentik a gazdaság bővülésének ütemét, ami óhatatlanul a munkanélküliség további emelkedését hozza magával, s különösen sújtja az egyébként is gyenge gazdasági kapacitással rendelkező, leszakadt dél- és kelet-szlovákiai régiókat. Az MKP Országos Kongresszusának küldöttei szorgalmazzák a kormányzó szociáldemokrata párt választási ígéreteinek betartását, különösen a régiók közti különbségek felszámolására és a munkahelyteremtő beruházások támogatására megfogalmazott programpontjait.

Fülek, 2012. szeptember 22.

FN, Felvidék.ma

Képgalériánk itt tekinthető meg.

{iarelatednews articleid=”35703″}