35712

A Balassi Intézet és a Wekerle Sándor Alapkezelő nyílt pályázatot hirdet egyházak művelődési örökségével kapcsolatos kulturális tevékenységek támogatására. Határidő: 2012. szeptember 30.

A pályázat célja: egyházi közoktatási intézmények tanórán kívüli, kiemelten közösségépítő jellegű tevékenységeinek támogatása (pl. ifjúsági rendezvények, táborok, hitéleti tartalmat megjelenítő kiállítások, közvetlenül a hitélethez kapcsolódó képző- és alkotóművészeti pályázatok, a hitéleti tartalmat középpontba helyező filmklubok, tematikus konferenciák, színházi rendezvények, kulturális csereprogramok).

A pályázók köre: magyarországi és határon túli egyházi, felekezeti iskolát fenntartó, működtető intézmény. A megvalósítás időtartama: 2012. augusztus 1. – 2013. március 31.

A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 3.500.000 Ft.
Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. Az elnyerhető támogatás összege pályázatonként minimum 50.000 Ft, de maximum 250.000 Ft.

A szakmai és a pénzügyi beszámoló beérkezésének végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 15 nap, de legkésőbb 2013. április 15.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük benyújtani:
Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Irodája
1519 Budapest, Pf. 385.
A borítékra kérjük, írják rá:„Egyházak művelődési örökségével kapcsolatos kulturális tevékenység”

A pályázat beadásának (postára adásának) határideje: 2012. szeptember 30. 24.00 óra
A pályázatot kizárólag az e pályázati kiíráshoz csatolt űrlapon (letölthető dokumentum) lehet benyújtani, más formában benyújtott pályázat érvénytelen.
A pályázati anyagot kizárólag postai úton lehet benyújtani. A benyújtás időpontját a postai bélyegző dátuma igazolja.
A határidőn túl érkezett pályázat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.
A pályázatokat 4 (1 eredeti és 3 másolati) példányban kérjük benyújtani.

A pályázatokat a bíráló bizottság a beadási határidőtől számított 30 napon belül bírálja el. A nyertesek névsora a bírálóbizottság döntését követő 15 napon belül kerül közzétételre a Balassi Intézet honlapján: www.balassi-intezet.hu
Minden pályázó írásban is értesítésre kerül.
A pályázati döntéssel szemben jogorvoslattal élni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos további részletekért és a letölthető dokumentumokért kattintson ide!
A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás a Balassi Intézet munkatársaitól kérhető:

Csicsó Magdolna (+36) 1 381-5152; csicso.magdalena@bbi.hu

Ignáth Valéria (+36) 1 381-5189, valeria.ignath@bbi.hu

Balassi Intézet, Wekerle Sándor Alapkezelő

Felvidék.ma