35583

Szerdán délután folytatta megkezdett szeptemberi ülését a rimaszombati városi képviselő-testület, amely még számos meglepetést tartogatott. 

Hatalmas vita alakult ki már annak a napirendi pontnak a tárgyalásakor is, amely a polgármester, az alpolgármester, valamint a városi főellenőr fizetésének rendezését hivatott megtárgyalni.  Mivel a városatyáknak hosszas vita után sem sikerült megfelelő megoldást  találniuk, maga a polgármester javasolta a tárgysorozati pont visszavonását.
Ezek után a képviselők meghallgatták és jóváhagyták Šťavina Lászlónak, a város főellenőrének a beszámolóját.  Zöld utat kapott egy a kóbor kutyák befogadására  és elszállásolására alkalmas menhely kialakítása is, amely Rimajánosi felé a best Automax vállalat mellett épül meg. A városatyák támogatásukról biztosították a Hypernova üzletközpont mögött megépítendő lakótelep kialakítását is, illetve szorgalmazták a már megkezdett  munkálatok folytatását.
Ezek után került sor az egyik képviselő által javasolt programpont megtárgyalására, amely a Gemerské Zvesti és Gömöri Hírlap városi lapok további sorsával volt kapcsolatos. Mivel a költségvetésben a javasolt 56,6 ezer eurós támogatást  a városatyák 35 ezer euróra, majdnem a felére csökkentették, veszélybe került a városi lapok megjelentetése. Több mint egy órás vita után a képviselők  egy olyan javaslatot fogadtak el, melynek értelmében néhány hét múlva, legkésőbb október végéig leállítják mindkét lap kiadását. Terveik szerint később egy olyan kétnyelvű havilapot adnának ki, amely ingyenesen eljutna a város minden háztartásába. Az újságok  sorsáról a képviselő-testület a legközelebbi ülésen hoz végleges döntést.
Az ülés végén még egy érzelmektől sem mentes vita alakult ki a rimaszombati Casino Club kérvénye körül, amely a történelmi városháza falán egy emléktábla elhelyezését kéri, annak emlékére hogy Zsigmond, magyar király 625 évvel ezelőtt, 1387. október 16-i látogatásakor megerősítette a város azon kiváltságait, melyeket korábban Károly Róberttől kapott. A tábla két magyarországi szobrász,  Máté István ak. és Lantos Györgyi munkája, a szlovák nyelvű szöveget pedig a pozsonyi prof. Leon Sokolovský javasolta. A jelen lévő képviselők többsége egyetértett a tábla elhelyezésével, Rigó László alpolgármester javaslatát viszont, hogy a táblán magyar nyelven is szerepeljen a szöveg, a képviselők elvetették.
A város képviselő-testületének legközelebbi, októberi ülésére október 9-én, kedden kerül sor.

Csomós Elemér, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”35585″}