35432

Más szelek fújnak a Jászói Premontrei Apátság berkeiben – nyilatkozta Bartal Károly Tamás nyugalmazott jászóvári premontrei apát.

Annak idején ő engedélyezte az 1848-1849-es magyar szabadságharc tiszteletére faragott kopjafa elhelyezését az apátság előtti park területén. Sajnos az időközbeni vezetőváltás meghatározta a kopjafa létét is. Az új rendfőnök nem nézte jó szemmel a helyi „magyarkodás” eme jelképét. Eleinte nem engedélyezte a március 15-i koszorúzásokat, később az emlékoszlopot is száműzte az apátság területéről.
Augusztus 18-án a helyi katolikus templom kertjében helyezték el. Jelen volt többek közt: Bartal Károly Tamás nyugalmazott premontrei jászói apát a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség volt főcserkésze; Kiss Endre András volt perjele a rendnek; Jászó plébánosa – Rédli Richárd Imre, Ódor Ferenc (országgyűlési képviselő-FIDESZ), a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmányának elnöke Csoltkó Jenő és titkára Zborai Imre, valamint Koronczy Gyula a Csemadok Jászói Alapszervezetének elnöke; Spisák Zsuzsanna a Szepsi 12.sz. Bercsényi Miklós cserkészcsapat parancsnoka és az MKP Kassa járási titkára.
Bízunk benne, hogy az újonnan felszentelt emlékoszlop már nem fog zavarni senkit, s nyugodtan ünnepelhet majd az etnikai határon még meglévő kis magyar közösség Jászón.

További fényképek a Képgalériánkban.

Fotó: Zborai Imre
VL, Felvidék.ma