35780

 Nagy számú hívősereg jött össze a pozsonypüspöki Szent Miklós plébániatemplomban, hogy hálát adjon az új plébánia épületéért.

Valamivel több mint egy éve kezdődtek az építkezések, amikor 2011. májusában a beépítésre szánt területet Zvolenský Stanislav pozsonyi érsek megáldotta, kérve Isten áldását az építőkre, dolgozókra, és az építkezés sikeres befejezésére. 2012. szeptember 17-én pedig az építkezés első fázisának befejezéseképp jött el azt megáldani. Az ünnepség 18 órától vette kezdetét szentmisével, melyet az érsek atya 16 oltártestvérével együtt celebrált. A szentmise vegyes volt: magyar illetve szlovák nyelven zajlott.

Vadkerti József plébános úr köszöntötte a meghívást elfogadó Zvolenský érsek atyát. A szentleckét magyarul olvasta fel Csiba Péter kántor édesapja, Csiba Péter és Nagy Mónika kántorok orgonáltak, továbbá az énekben kisegített Csiba Gabriella is.
Az evangéliumot szlovákul a helyi plébános úr olvasta fel. Ezt követte a szentbeszéd szlovák nyelven, melyben az érsek atya arról szólt, hogy egy fontos esemény ez a mai, hiszen egy új plébánia elkészülésének fontos záró epizódja annak megáldása. “Egy plébániaépület lehetőséget ad azon kívül, hogy lelkiatyák tartózkodási helye, civilek, a közösség híveinek, fiataljainak, a kisgyermekes családanyáknak, s nem utolsó sorban a kisgyermekek összejövetelére, ahol van lehetőség beszélgetni, ismerkedni, játszani” – mondta Zvolenský Stanislav pozsonyi érsek. Hangsúlyozta, ki kell nyílni a másik ember felé, kitárni szíveinket, sugározni a szeretetet, segíteni a másikon, ha bajban van, megvigasztalni a szomorkodót…
A hívek könyörgését először szlovák, majd magyar nyelven, fele-fele arányban Jégh Izabella olvasta. A felajánló könyörgést magyarul olvasta az érsek. Majd a félmise utáni imádságba belekapcsolódott magyar nyelven Koller Gyula prelátus úr is, továbbá Vittek György atya, Pozsonyüspöki előző plébánosa. Áldozáskor magyarul a “Békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak” refrénű ének csendült fel.
A püspöki áldás előtt még köszönetet mondott Vadkerti plébános úr a plébánia tervezőinek, építőinek, az építkezés kivitelezőinek, a munkálatokat végző Faragó Zoltán somorjai építésztechnikusnak, illetve cégének, az Izo Bau-nak, Lamos Zoltán sekrestyésnek és még sok-sok mindenkinek név szerint illetve névtelenül is, aki bármilyen úton-módon hozzájárult anyagilag vagy másféleképp a sikeres befejezéshez.
A szentmise végével a kivonulás után vette kezdetét a plébánia épületének illetve az egyes helyiségeinek a megáldása. Végül, aki még nem látta, bepillanthatott az épületbe. Ezt követően mindenkit meghívott a plébános úr a plébánia udvarán tartott agapéra, melynek csúcsa a sült malac volt, melyből mindenki kedve szerint fogyaszthatott…

Az építkezés menetéről további képek ITT tekinthetők meg.

Zilizi Kristóf, Felvidék.ma