35680

Szlovákiában, Komáromban ülésezett a magyar-szlovák oktatási, tudományos, sport és ifjúsági vegyes bizottság.

A szlovák küldöttséget Štefan Chudoba, a szlovák oktatási minisztérium államtitkára vezette, a magyar delegációt pedig Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár.

A bizottsági ülés egyik kiemelt témája volt a Selye János Egyetem tervezett főiskolává minősítése is. Mint ismeretes, az akkreditációs bizottság inkorrekt módon nem vette figyelembe az intézmény vezetőségének észrevételeit, és elutasította az akkreditációs feltételek teljesítésére kért türelmi időt.

A bizottsági tárgyaláson megfogalmazott közös nyilatkozat leszögezi, hogy Magyarország és Szlovákia is arra törekszik, hogy a Selye János Egyetem minél hamarabb teljesítse az egyetemi akkreditációs feltételeket. “Ez a nyilatkozat mindkét fél segítő szándékát kifejezi. A magyar fél kész tudományos és szakmai segítséget nyújtani az akkreditáció megtartásához, olyan formában, mely a szlovák jogrendbe és a tudományos autonómia kereteibe illeszkedik” – mondta el Hoffman Rózsa. Štefan Chudoba szerint az oktatási minisztérium lehetőségei azonban korlátozottak, az ügyben a kormányé a döntés joga, miután az intézmény nem teljesítette hiánytalanul az egyetemi ranghoz szükséges akkreditációt. A minisztérium álláspontja szerint az intézménynek a strukturális alapokból lehetne támogatást nyújtani, hogy az akkreditáció során elvesztett rangját visszaszerezze.
Az ülésen a két ország nagykövetei is részt vettek. Peter Weiss, Szlovákia magyarországi nagykövete a szlovák nyelven oktató iskolák számának csökkenésére figyelmeztetett. Emlékeztetett arra, hogy míg húsz éve Magyarországon nyolcvan nemzetiségi iskola működött, addig mára ez a szám 37-re apadt, és ezzel párhuzamosan a szlovák pedagógusok száma is csökken. Hoffmann Rózsa tájékoztatásul elmondta, a jelenség mögött a gyermekek számának csökkenése áll, a jelzett időszakban sok magyar iskolát is be kellett zárni emiatt. Fuzik János, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke elmondta, hogy ebben az évben szlovák nyelvű felsőoktatási intézményekbe összesen nyolc hallgatót vettek fel, és több intézményben jelentkezők hiánya miatt évek óta nem tudnak első évfolyamot indítani.
Az aláírt nyilatkozat szerint a felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a nemzetiségi oktatást nyújtó magyar és szlovák iskolák megmaradjanak és fejlődjenek.
A magyar delegáció javasolta azt is, hogy a szlovák oktatási minisztériumban a nemzetiségi osztályt bővítsék a magyar nyelvű oktatási intézményeket felügyelő szakemberekkel, és a szlovák fél segítse elő magyar részleg kialakítását a szlovák Állami Pedagógiai Intézetben. A szlovákok szerint ez szükségtelen, hiszen a magyar iskolát nem ellenőrizhet olyan személy, aki nem ismeri a magyar nyelvet, ezért a nemzetiségi oktatás felügyelete biztosított.