33015

A Most-Híd politikusai gyakran hangoztatják, hogy 150 ezer magyar szavazó áll mögöttük.

A kérdés: kit tartanak magyarnak?
Azokat, akik annak vallják magukat (a 2011-es népszámláláson 458 467-en), vagy minden olyan szlovákiai állampolgárt, aki magyarul is beszél, vagy azokat a vegyes identitású szlovákiai embereket, akik a szél fúvása szerint változtatják nemzeti hovatartozásukat, vagy olyanokat is idesorolnak, akik a pillanatnyi gazdasági – például szemétégetési – érdekeik miatt szavaznak rájuk.
A magyart, ha az jelenti, aki a nemzethez tartozását nyíltan megvallja, akkor a Most-Híd 150 ezres magyar szavazatszerzése blöff.
Miért?
A Most-Híd vegyes párt a magyarok által lakott településeken (Dél-Szlovákiának azokban a községeiben, amelyekben a magyarok 10 százalék fölötti arányban élnek, vagy lélekszámuk meghaladja a 100 főt) valóban 148 ezer szavazatot kapott. A nem magyar jellegű településeken, ahol a felvidéki magyaroknak csupán két százaléka él (6 ezren)elméletileg  megkaphatta a hiányzó kétezer voksot, ami együttesen kiadná a 150 ezret. 

De!
A magyarok által lakott területen a 450 ezer magyar mellett 1 millió 90 ezer szlováknak van állandó lakóhelye, akik közül bizonyára sokan szavaztak a Most-Hídra (hiszen olyan szlovák jelöltjeik is voltak, akikre észnél lévő magyar ember nem szavazhat – de szlovák sem igazán). Ezeket a szavazatokat arányosan le kellene vonni a Most-Híd „szavazatszámlálóinak“ a magyar szavazatokból. Szlovákiában sok olyan település van, ahol a Most-Híd szavazatainak a száma 2012-ben jelentős mértékben meghaladta a magyarok lélekszámát, ami szintén azt mutatja, hogy számolniuk kellene sok településen a nagyarányú szlovák szavazatokkal és nem a magyarokéval.
Mennyi lehet a nem magyaroktól származó szavazat a Most-Hídnál?

Ezt elég pontosan meg lehet határozni, ha két – egyébként nyilvánvaló – alapfeltételt elfogadunk:
1)    Az MKP-ra túlnyomó többségben, legalább 95%-ban magyarok szavaztak (eddigi tapasztalatok alapján tudjuk, hogy ennél nagyobb a magyarok aránya az MKP-ra szavazók táborában);
2)     a magyarok választási aktivitása mérvadóan nem haladta meg az országos átlagot (a déli, magyarok által lakott járásokban a választási részvétel kisebb volt az országos átlagnál).
A Most-Híd magyar szavazatainak számát könnyedén megbecsülhetjük, ha az összes magyar szavazatból kivonjuk az MKP magyar szavazatait. Ismerjük a 2011-es népszámlálásnak a  községekre vonatkozó eredményeit (a népszámlálás lezárása – 2011 májusa – és a tíz hónappal későbbi parlamenti választások között egy év sem telt el, így  nyilvánvaló a párhuzamba-vételüknek a helyessége). Minden községre vonatkozóan ismerjük, hányan szavaztak és ott milyen a nemzetiségi megoszlás. A számítás elvégezhető.

Kézzelfogható példa Dunaszerdahely, ahol 10 791-en adtak le érvényes szavazatot. A városban 74,53 százalék a magyarok aránya, tehát az érvényes szavazatot leadó magyar választópolgárok száma valószínüleg 10 791 x 0,7453, azaz 8042-re tehető. Az MKP-ra szavazók száma 4381 volt, amerly szavazatoknak a száma az arányosság szerint legalább a 95 százaléka, azaz 4162 szavazatra tehető.  A Most-Hídra legfeljebb 8042–4162= 3880 magyar választópolgár szavazhatott. A Most-Híd viszont Dunaszerdahelyen 4568 szavazatot kapott, amiből 4578 – 3880 = 688 lehet a nem magyaroktól kapott szavazat.
Ezt a számítást elvégeztük az összes, magyarok által lakott településre vonatkozóan. Az eredmény szerint a magyar településeken a Most-Híd 104 134 magyar szavazatot szerzett (lásd a Felvidéki Magyarok újság-mellékletünk 57. oldalát. ). Az MKP szavazatainak a száma ezekben a  települési közösségekben ugyanakkor 108 558 volt. Ez látható a választási térképnek is, amelyek mutatják, hogy döntő többségben (70 százalék fölött) a magyarok által lakott területen az MKP győzött a Most-Híd ellenében. Ezekben a településekben ugyanis nem volt elég szlovák szavazó az arányoknak a Most-Híd javára való fordításához. Ebből akár azt a következtetést is levonhatjuk, hogy a magyar (MKP) szavazók fölül kerekedtek a nem magyar (Most/Híd) szavazóival szemben.

A fenti számításunkat a magyar szavazatokra vonatkozóan akár úgy is lehetne tekinteni, hogy kedvező a Most-Hídr számára, mert feltételezi, hogy azok a magyarok, akik nem szavaztak az MKP-ra, mind a Most-Hídra szavaztak. Azaz, a Most-Hídnak adtuk azokat a magyar szavazatokat is, amelyeket a Smer, a SaS, a KDH, SDKÚ-DS stb. kapott meg… Vagy mégsem?

Oriskó Norbert