35928

 Hosszú éveket vártak a katolikus hívek Restén az új templomukra, melynek felszentelésére idén október 6-án került sor. Vasárnap egésznapos búcsúval ünnepelnek. (+Képgaléria)

A II. János Pál pápa által 2003. szeptember 13-án Rozsnyón megáldott restei Rózsafűzér Királynő tiszteletére szánt templom alapkövének sokáig kellett várnia a templom további köveinek felszentelésére, hiszen erre ez év október hatodikán került sor.
A templom elődje ideiglenesként épült az 1928 évben. A hívők már 1911-ben kérték az érsekség jóváhagyását a templomépítéshez. Később megvásároltak egy vályogból készült családi házat azt kibővítették, és úgy gondolták, míg nem telik jobbra az is megfelel. Sajnos az idő vas foga annyira kikezdte az épületet, hogy az kezdett veszélyessé válni, s megérett az idő egy új Istenháza megépítésére.
A tervek elkészítésére Friedmann László kassai építészt kérték fel, s az ő tervei alapján indult el három nehézséggel és gonddal eltelt év után 2006 nyarán az építkezés, mely ez év őszére érkezett végső fázisába. A templombelső tereinek tervezése és részbeni kivitelezése Szabó Ottó munkáját dicséri. Munkáját számos hazai és külföldi (magyarországi erdélyi) kézműves iparművész segítette. A díszítésben részt vett Jozef Kuzidlo kassai szobrászművész, Diénes Attila marosvásárhelyi szobrászművész, Diénes Szilárd öntőmester és Lakatos András műbútorasztalos Magyarországról, Rácz László és Rácz Péter kovácsmesterek Péderből, a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra, Bartók Péter kovácsmester Szepsiből és Berta Evelin iparművész Kiskunhalasról. A templom mind kívülről mind belülről impozáns és értékes mestermű.
Az ünnepi szentmisét a templom előtti téren Alojz Tkáč nyugalmazott kassai érsek celebrálta. A mise előtt Friedmann László szlovákul, Szabó Ottó magyarul ismertette a templom jelképeit. Az épület egy hasmánt fordított hajó – jelezvén, hogy a halászok száraz földön vannak, s nem halra, hanem másra, ez esetben az emberi lelkek vetik ki hálójukat.
A templom felszentelése után Pásztor Zoltán helynök prédikációjában elmondta: körülményes volna felsorolni azok nevét, akik hozzájárultak a templom építéséhez, hiszen rendkívüli áldozatok tették lehetővé annak létrejöttét. Szerinte a keresztények pozitívan gondolkodnak, s bíznak az isteni szeretetben, s a hit az, amely egyetlen családdá teszi a keresztényeket. A felépült templom tükre a hívők áldozat-kézségének, és sugározza az Isten jósággát az egész falu közössége felé. Prédikációja végén felolvasta az érsek úr a polgármesternek, Bodnár Ferencnek írt levelét, melyben megköszönte áldozatos munkáját a templom építése terén. Kiemelte, hogy az ő tevékenysége nélkül nem ünnepelhetett volna 2012. október 6-án Reste és a környék lakossága.
Reste 350 lelket számláló Kanyaptamenti kisközség, 90%-ban katolikus vallású. A kis település a Buzitai Egyházközség egyik leányegyháza. Ft. Száraz János plébános, aki Restén is szolgál, s aki négy nyelvű honlapot is működtet, úgy véli, hogy az új templom nem csak a magyar határ menti falucska lakói számára megy majd esemény számba, hiszen egy új istenháza mindegyik hívő ember öröme. A gyülekezetről és a templomről bővebb információ ITT.
A rendkívüli eseményt jelenlétükkel megtisztelték a Bódvavölgy, a Kanyaptamente valamint a határmenti, magyarországi falvaknak a polgármesterei és lakosai is. A kívül rekedt hívek a templom előtti téren kivetítő vásznon követhették végig az eseményeket. Reste tovább ünnepel, hiszen vasárnap estig tartanak a restei napok.

Vitéz László, Felvidék.ma

További képeink a Képgalériában tekinthetők meg.

{iarelatednews articleid=”35849″}