36293

 A Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége 2012. október 26-án közgyűlést tartott Füleken. A televíziós szakemberek elégedetlenségüket fejezték ki, hogy a Szlovák Köztársaság törvényhozása továbbra sem változtatta meg a magyar nyelvű televíziózást érintő korlátozásokat.

A Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége (SZMTSZ) 2010. június 18-án tartotta alakuló ülését Párkányban. A szlovákiai magyar televíziósok azért alapították meg az SZMTSZ-t, hogy az eddiginél hatékonyabban érvényesíthessék nemzeti közösségük jogát a teljes körű anyanyelvű tájékozódáshoz. Rövid távú terveik között szerepel a szakmai érdekképviselet, s folyamatos képzések szervezése mellett az elektronikus televíziós hírportál, a hirek.sk működtetése, a hazai és a külföldi televíziós szervezetekkel való együttműködés. Középtávú tervük, hogy 24 órás országos sugárzású magyar nyelvű televíziót indítanak be, ezért a SZMTSZ elvárja a szlovákiai magyar közéleti szereplőktől, hogy az eddiginél nagyobb fontosságot tulajdonítsanak a modern kommunikációs csatornáknak.

2012. október 26-án Füleken tartott közgyűlésükön a Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége újfent felhívta a figyelmet, a szlovákiai kisebbségek alapvető joga az anyanyelven történő tájékoztatás. “Ez a jog azonban csak korlátozott mértékben érvényesül az államnyelvtörvény egyes előírásai miatt. A szlovák államnyelvtörvény nem teszi lehetővé az interaktív anyanyelvű tartalmak sugárzását az országos és a lokális televíziókban. Előírja a kétnyelvűséget, amit a Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége diszkriminációként és gazdasági versenyhátrányként értelmez” – szögezi le a nyilatkozat. Hozzáteszik: “Az érvényben lévő rendelkezések, beleértve a kisebbségi nyelvhasználati törvényt teljes mértékben figyelmen kívül hagyják a Velencei Bizottság a Szlovák Köztársaság számára megfogalmazott ajánlásainak 86., 87., 88., 89., és 90., pontjait, amelyekben a nem államnyelven sugárzott televíziós műsorokat érintő jogkorlátozások és diszkrimináció megszüntetését javasolja. A Bizottság hangsúlyozza, a kisebbségeket a többségi nemzettel azonos jogok illetik meg a televízióban és a rádióban folyó anyanyelvű tájékoztatás területén, bírálja azokat a jogkorlátozásokat, amelyek lehetetlenné teszik a kisebbségi nyelveken történő élő sugárzást és az interaktív műsorok készítését. A Velencei Bizottság kitér a gazdasági versenyhátrány megszüntetésének szükségességére is. A műsorok szlovák nyelvű feliratozása, valamint annak változatlan tartalmú újrasugárzása jelentős többletkiadásra kényszeríti a kisebbségi tévéstúdiókat, s ez versenyhátrányt jelent a kizárólag államnyelven sugárzó televíziókkal szemben. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy újabb évekre, vagy évtizedekre érvényben maradjanak ezek az európai szinten példátlan diszkriminatív törvényi rendelkezések, amelyek akár 40 százalékban is növelik a nem államnyelven, pl. magyarul gyártott és sugárzott műsorok költségeit. A korlátozásokat a magyar nyelvű televíziózás szándékos elsorvasztására tett kísérletként értékeljük. Az érvényben hagyott rendelkezések azt sugallják a kisebbség tagjai számára, hogy anyanyelvük másodrendű, nem állja meg a helyét önállóan a tájékoztatásban.”
A felsorolt okok miatt a Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége határozottan felszólítja a Szlovák Köztársaság kormányát, törvényhozását, valamint a kisebbségekért felelős kormánybiztost, hogy haladéktalanul dolgozzák ki a korlátozó rendelkezések megváltoztatását tartalmazó javaslatukat és terjesszék azt a Szlovák Köztársaság parlamentje elé – áll a szerkesztőségünkhöz eljuttatott nyilatkozatukban.

Tavaly Rozsnyón tartották az éves összejövetelüket. 
Az idei közgyűlésen mintegy ötven televíziós szakember vett részt. Czibula Csaba, a SZMTSZ elnöke előrejelezte, hogy a hirek.sk Felvidéki Híradójában megjelenő videótudósítások a jövőben nagyobb számban megjelennek majd a magyar közmédiában is, ugyanis a SZMTSZ és a Médiaszolgáltatást Támogató és Vagyonkezelő Alap, vagyis az MTVA kétoldalú megállapodást írt alá októberben. „Az MTVA segítséget tud nekünk biztosítani például kihelyezett továbbképzés formájában. Itt a Felvidéken fogja okítani a televíziós szerkesztőket, rendezőket, operatőröket, vágókat. Ez egy óriási segítség, nekünk erre ugyanis nincs keretünk. Olyan segítséget kapunk a magyar államtól, ami elsősorban a felvidéki magyarság épülését szolgálja”- nyilatkozta Bartók Csaba a SZMTSZ alelnöke, a Felvidéki Híradó felelős szerkesztője. Bartók Csaba utalt a Kós Károly Kollégium működésére, amelynek szintén az a célja, hogy javítsa az alkotóműhelyek munkakörülményeit.
A közgyűlésen az MTVA képviseletében Havasi János, Kenderessy Miklós, és Barlay Tamás voltak jelen, részt vettek az összejövetelen a a Szlovák Televízió és Rádió vezető munkatársai, élükön Lovász Attila nemzetiségi adásokért felelős igazgatóval.

Felvidék.ma