36032

 A pozsonyligetfalui katolikus hívek 1994 óta szüntelen kérik, hogy legyen újra magyar mise is a templomban. Ezért havi rendszerességgel a zabosi kápolna előtt is fognak imádkozni.

A ligetfalui 1919 után magyarok alapította Zabos városrész erdős szélén a Lóversenypálya közelében 1909. szeptember 26-án a máig álló neogótikus kápolnát Zandt Ödön városi plébános Pozsony elöljárósága jelenlétében szentelte fel. A kápolna belsejében két magyar nyelvű márvány
emléktábla örökítette meg az adakozók és az egyházi és világi elöljárók neveit. Sajnos a vandálok miatt a kápolnát magas vasráccsal kellett körülkeríteni. Az előzmény 100 évvel korábbról való, amikor a közeli Duna szeszélye folytán e helyen vetett ki az árhullám egy fakeresztet, amit a hívők tisztelni kezdtek és 1869-ben kőkeresztre cseréltek. Köréje épült a kápolna.
Ehhez a kápolnához már többször kivonultak a hívek, hogy imádkozzanak azért, hogy újra legyen magyar mise Pozsonyligetfalun, ahol 1994-ben önkényesen megszüntették a magyar vasárnapi szentmisét. Az őslakos hívő nénik is föl voltak háborodva, hiszen az 1930-33-ban épült Szent Kereszt felmagasztalása templom építésében gyerekként segédkeztek téglát hordani. Abban az időben a Németországhoz csatolva is idetelepült német anyanyelvű papok magyarul és szlovákul is megtanultak. „Most miért nem lehet itt magyar mise” – tették fel a kérdést a hívek Pöstényi szaleziánus főnöknek, akinek nevével, a magyar név ne tévesszen meg senkit sem, összefügg a magyar mise megszüntetése.
„Azóta is, 1994 óta nem szűnünk meg a magyar misét újrakérni. Obonya főtiszteletű úr hiába volt idehelyezve újra 2004 őszétől, csupán egyetlenegyszer 2006. április 1-jén, szombat este engedte meg Bielik plébános Obonya úr által a misét szolgálni. Következő alkalommal még fizetett gyászmise kérését sem fogadta el a plébános magyarul, mondván, hogy ha misére fizetünk, akkor majd ő kirendel a magyar helyett szlovák papot, vagyis csakis szlovák misét szolgálnak őkelmék ki Pozsonyligetfalun” – mondja Zilizi Tihamér, aki újra kérvényezte a magyar misét. Zilizi hozzátette: „Egy éve az új érsek úrnál és még újabban Halkó püspök úrnál van kérvényünk. Tehát Obonya úr szolgált volna misét a kápolnánál szeptember 26-ra, azonban Bielik úr utóda, aki korábban maga javasolta, hogy e zabosi kápolnánál tartassuk a magyar miséket, Obonya úrnak kategorikusan megtiltotta, hogy az ő területén misét szolgáljon. Egyébként nem is tudta, hogy milyen kápolnáról van szó” – mondja Zilizi.
Így idén a zabosi kápolna elé imára október 5-re hívták először a magyar híveket. A civilek havonta szeretnénk itt imádkozni, hogy vasárnaponként legyenek újra magyar szentmisék Pozsonyligetfalun.

Felvidék.ma