35916

 Mint ismeretes Kassai Gyula lévai lelkész bírósághoz fordult, s megállapították, hogy úti okmánya nem vonható be. Ügyvédjét, Nagy Tibort kérdeztük az esettel kapcsolatban:

Kassai Gyula 2012. augusztus 7-én kereste fel JuDr. Nagy Tibort az érsekújvári ügyvédi irodában, és bemutatta a Lévai Járási Rendőrkapitányság 2012. július 23-án kelt határozatát, melynek alapján a rendőrség úgy döntött, hogy bevonja az útlevelét, mégpedig abból az indokból, hogy Kassai Gyula a 40/1993-as számú az állampolgárságról szóló törvény alapján elvesztette szlovák állampolgárságát.
„Mivel az MKP teljes mellszélességgel felvállalta a kettős állampolgárság ügyét nekem, mint tősgyökeres MKP tagnak megtisztelést jelent Kassai Gyula ügyét képviselni” – nyilatkozta Nagy Tibor. Majd így számolt be az esetről:
A rendőrség fenti határozatának áttanyulmányozása után úgy döntöttem, hogy jogorvoslattal élünk. Mivel a határozat kioktató része alapján, az csak bírósági úton lehetett felülvizsgáltatni ezért a törvény által előírt időben ezt meg is tettem az illetékes bíróságnál valamint a lévai rendőrségnél is. Közben a lévai rendőrség pontosította a fenti határozat kioktató részét, mely nem volt összhangban a közigazgatásról szóló törvénnyel, és közvetlen jogorvoslatra adott lehetőséget fellebbezés formájában. Ezt azonnal, ugyancsak a törvényben megszabott idő alatt, a lévai rendőrségnek benyújtottam, melyben rámutattam arra, hogy a rendőrség a határozat kiadásakor megsértette a közigazgatási eljárásról szóló törvény, valamint az úti okmányokról szóló törvény idevonatkozó rendelkezéseit.
A Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság, mint fellebbviteli szerv megvizsgálta a beadványomat és 2012. szeptember 12-én kelt határozatával hatályon kívül helyezte a lévai rendőrség 2012. július 23-án kelt határozatát, azzal hogy ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Ebből kifolyólag a jelenleg hatályos úti okmányokról szóló törvény alapján Kassai Gyulának az útlevele nem vonható be.
A fentieket részsikernek tekintem, hiszen itt egy összetett ügyről van szó, de szeretném kihangsúlyozni és rámutatni arra, hogy az érintetteknek ki kell meríteniük az összes, a szlovák jogrend alapján megengedett valamennyi jogorvoslati lehetőséget, mert csak azok kimerítése után van lehetőség nemzetközi fórumokhoz érdemben fordulni. Természetesen az ügy további kimenetelére nagy hatással lesz az Alkotmánybíróság döntése is. Egy csatát megnyertünk, de még több ütközet várható, melyeknek nézek elébe – tette hozzá Nagy Tibor.

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”35901,35894″}