36272

2012 október 25-én tartották meg a Magyar Közösség Pártja a XVII. rozsnyói járási konferenciáját a Fábry Zoltán Alapiskola épületében.

A 84 meghívott küldöttből 75 volt jelen, amit elégedetten konstatáltak, hiszen a rozsnyói járásra mindig is jellemző volt a küldöttek rendszeres, becsületes részvétele a konferenciákon. A konferenciát Giczei Anna, járási alelnök vezette. A megnyitót a konferencia programjának elfogadása, a munkabizottságok megválasztása követte. Ezután Porubán Ferenc, járási elnök beszámolója következett. A vitában felszólalt Szőllős János, Kassa Megye alispánja, aki a megyei tevékenységről szólt. Következő felszólalóként Beke Beáta, a Via Nova ICS Rozsnyói alapszervezetének alapítótagja tudatta a konferencia küldötteivel, hogy a márciusi előrehozott parlamenti választások kampányidőszakában megalakult ICS Rozsnyói Alapszervezeten kívül, ICS Alapszervezet alakult Beretkén is, és a konferencia kezdete előtt, megalakult a Via Nova ICS Rozsnyói Járási elnöksége, melynek Cziprusz Zoltán, a Via Nova ICS Gömör megyei elnöke kifejezetten örült, hiszen már csak a rozsnyói járásból hiányoztak a fiatalok ahhoz, hogy újra egyesíteni tudják a megyét.

Beke Beáta a konferencia küldötteinek bemutatta az ICS járási elnökség frissen megválasztott tagjait, Susányi Máriát, elnököt, Körtvély Anitát és Simon Csabát, alelnököket.

A járási konferencián a szavazatok számlálása közben az MKP járás alapszervezeteinek új elnökei mutatkoztak be, megismerkedtek a küldöttek az új alapszabállyal is, megbeszélték a modern információs csatornák – a Facebook használatának lehetőségeit, szóba kerültek az utóbbi időben Krasznahorkán zajlott események, és a szünetben a küldöttek megtekinthették az iskola épületét, amiben a körbevezetést felajánlotta az igazgatónő, Prékop Mária. Végül a szavazatszámláló bizottság ismertette a tisztújítás eredményeit.
A rozsnyói járásban Porubán Ferencet újra az MKP Rozsnyói Járási elnökének választották meg.
Elnökségi tagok lettek: Beke Beáta – Lekenye, Prékop Péter – Krasznahorka, Icso Valéria – Dernő, Vincze Norbert – Gömörpanyit, Simon Csaba – Rozsnyó, Kelecsényi Attila – Rozsnyó, Rákossy György – Rozsnyó, Horváth István – Tornagörgő, Koľvek Alica – Hárskút, Gáspár Pál – Berzéte.

A konferencia megválasztotta az Országos Tanács küldötteit, valamint a kongresszusi küldötteket is.
Porubán Fernec elnök megköszönte a leköszönő elnökségi tagoknak az eddig kifejtett tevékenységüket, az új tagoknak gratulált és aktív, kreatív munkát kívánt az elkövetkező időszakra, valamint megköszönte a jelenlévő küldötteknek a részvételüket, majd bezárta a XVII. járásikonferenciát.

Felvidék.ma, BB