36359

 Ez alkalomból A közép-európai folklorisztika időszerű kérdései címen 2012. november 9–10-én nemzetközi tanácskozást szerveznek Komáromban, a Selye János Egyetem Konferenciaközpontjában.

A Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központja, a Szlovákiai Néprajzi Társaság, a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Kara és a pozsonyi Komenský Egyetem Etnológiai és Kultúrantropológiai Tanszéke szervezésében a konferencia az Etnológiai Központ tizenöt éves évfordulója jegyében valósul meg, tárgyalási nyelve a magyar, a szlovák és a cseh; tolmácsolás biztosítva. A konferencia nyilvános.

A rendezvényt Gyepes Róbert dékánhelyettes és Tóth Károly a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója nyitja meg. November 9-én előadást tart Voigt Vilmos az aktuális közép-európai terminátor a folklorisztikában címmel. A mai folklór, posztfolklór vagy populáris kultúra, az élményelbeszélések kutatásának terminológiai és metodológiai dilemmáit Petr Janeček boncolgatja. A történeti monda-hagyományról a recens folklórgyűjtések tükrében Magyar Zoltán, míg a kis folklórműfajok megkülönböztetésének problematikájáról Jaroslav Otčenášek szólnak. A folklór narratológia szótárának projektjét Bohuslav Šalanda mutatja be. Simon Szabolcs az irodalmi műben található terminológiáról szól. A brünni akadémiai kutatóhelyein végzett etnomuzikológiai kutatások hagyományait és perspektíváit Lucie Uhlíková ismerteti. A gyermekfolklór kutatásának jelenlegi állapotához és a szlovák folklorisztika kihívásairól Margita Jágerová, egy szlovákiai magyar népi kultúra megkonstruálására tett kísérletről Liszka József mond felvezetőt. Liszka József egyébként ismerteti az európai etnológia közép-európai műhelyének eredményeit és lehetőségeit is az Etnológiai Központ 15 éve tükrében.
Másnap, november 10-én is érdekes előadások követik egymást. A közép-európai folklorisztika időszerű kérdéseit Eva Krekovičová, a szokáskutatás lehetőségeit az európai etnológia keretében és azon túl Verebélyi Kncső, a hitelesség jelenségét a folklorizmus kontextusában Hana Hlôšková ismerteti. A délszláv térségben megfogalmazható folklorizmus mint társadalmi jelenség tudományos értelmezéséről Kalmár Zoltán tart előadást. Az etnomuzikológia és folklorisztika Hana Urbancovát, a zenei folklorisztikáról, szlavisztikáról és himnológiáról Věra Frolcovát, a közép-szlovákiai hagyományos zenekari muzsikálásról Jana Ambrózovát hallhatjuk. Baráth Dániel a történetiség perspektíváit veszi górcső alá a jelenkori folklorisztikában, Barna Gábor Boldog Margit szentté avatási ügyének 20. századi levéltári forrásai értelmezéséről szól. A ponyvanyomtatványok digitális adatbázisát Iva Bydžovská, az ukrán kutatók hozadék§t a közép-európai nemzetek és etnikai csoportok folklórjának kutatásában Mikuláš Mušinka ismerteti. Szó lesz az interneten végezhető terepkutatásról, L. Juhász Ilona-, a digitális korban megjelenő folklórról Smid Bernadett előadásában.

A részletes programot Eseménynaptárunkban találják.

Az Etnológiai Központ biztosítja a szlovákiai magyarok néprajzi kutatásának intézményes hátterét. Feladata a szlovákiai magyar népesség népi/populáris kultúrájának tudományos igényű feltárása, az eredmények dokumentálása és közzététele.

Felvidék.ma