36445b

A Pátria rádióban november 11-én a 8.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája Isten kegyelmének jó sáfárai.

Beszélgetés hangzik el az árvaházi mozgalom elindítójáról Nehézy Károly lelkipásztorról, a komáromi egyházmegye területén lévő diakóniai szolgálatról, valamint a Dunamocson megtartott presbiteri konferenciáról. Péter apostol levele alapján Isten kegyelmének jó sáfárairól Pándy Kovács Tímea segédlelkész szól a hallgatókhoz.
Missziói nap keretén belül emlékeztek meg születésének 120. évfordulóján Nehézy Károlyról. A Marcelházán tevékenykedő lelkipásztorról, az árvaházi mozgalom elindítójáról és szellemiségének kihatásáról az egyház területén Rácz Elemér lelkipásztorral beszélgetünk.

Kalocsai Lami Alexandra három éve végez diakóniai szolgálatot a komáromi egyházmegye területén. A szolgálatba való elhívásának történetét és sokrétű munkájával kapcsolatos lelki megtapasztalásait osztja meg a hallgatókkal.

A komáromi egyházmegye szervezésében presbiteri konferenciát tartottak Dunamocson, melyről Dobai Sándor esperes ad tájékoztatást.

A műsorban ezen kívül lesznek egyházi hírek, de kiértékelésre kerül a bibliaismereti verseny is.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

Elérhetőségek:
MHz
Pozsony 98,9
Érsekújvár 94,6
Párkány 106,2
Kékkő 98,3
Losonc 98,0
Rozsnyó 105,9
Tőketerebes 106,7

kHz
Tizsite 702
Nyitra 1098

Iski Ibolya, Felvidék.ma