36349

2012. október 24-26. időszakban valósult meg az a konferencia (workshop), mely a szociálisan hátrányos helyzetű (roma) felnőttek tanulási/átképzési problémáival foglalkozott.

Ez a találkozó egy Európai Uniós forrásokat lehívó pályázat kapcsán valósulhatott meg.
Az Európai Unió  Egész életen át tartó tanulás program Grundtvig alprogram Tanulási kapcsolatok nemzetközi pályázatán nyert „Hátrányos helyzetű (roma) munkavállalók, tanulók problémáinak kezelése a szak/felnőttképzésben” címmel a Kanizsa TISZK (Magyarország), az Eurocenter Amőba Oktatási Központ (Románia) és a Galánta és Vidéke társulás (Szlovákia) közös projektje. Időtartama: 3 év (2011. szeptember – 2013. június)

A projekt célja egy olyan gyümölcsöző munkakapcsolat kialakítása a három, partnerségben résztvevő szakképző központ között, amely egymás tevékenységének megismerésén keresztül a felnőttképzésben résztvevő oktatók tapasztalatcseréjét szorgalmazza. Egymás tanítási módszereinek, jó tapasztalatainak megismerésén keresztül közösen keresik azt, ami a sikeres tudás-átadás alapvető feltétele, azaz „a közös hang” a tanár és a (ez esetben kulturális, etnikai, kisebbségi létből fakadó beilleszkedési, tanulási, elhelyezkedési problémákkal küzdő, illetve a tanulással szemben gyakran egész mélyen gyökerező ösztönös gátlással élő) diák között.

A kölcsönös tájékozódást, egymás jó gyakorlatának átvételét szolgálják az egy-egy tematikai blokk megvitatását célzó workshopok, az iskolák napi tevékenységének kölcsönös tanulmányozása (tanulmányutak). A találkozók témái az alábbiak:
1. Kultúrantropológiai workshop, Nagykanizsán (Magyarország) 2011. november 28-30. közt
2. Képzésmódszertani workshop, Sepsiszentgyörgyön (Románia) 2012. március 28-30. közt
3. Kapcsolattartási workshop, Galántán (Szlovákia) 2012. október 24-26.

A galántai rendezvény helyszínéül a Pázmány Péter Alapítvány székháza szolgált, ahol 2 napon keresztül folyt a tanácskozás.
Az első találkozóra Nagykanizsán került sor 2011 novemberében, a másodikra Sepsiszentgyörgyön 2012. március végén.
A mostani találkozó házigazdája a Galánta és Vidéke Társulás volt. A workshop első napján a résztvevők bemutatkozása után előadások következtek: PhDr. Bukovszky László, a Kisebbségügyi Hivatal képviselője, Mgr. Vavrek István, a Rimaszécsi roma Tanoda, és a Ternipe Polgári Társulás képviselője, Mgr. Lénárt Krisztina és Mgr. Katona Beáta, a jókai speciális alapiskola képviselői által a kommunikációs folyamatok mikéntjéről és effektivitásáról állami-, iskolai-, iskolán kívüli- és társadalmi szinten. Az előadásokat kerekasztal-beszélgetések követték, melyek keretén elmondta az álláspontját Horváth Zoltán, Tallós polgármestere is.
A találkozó második napján, gyakorlati tapasztalatokat cserélendő, a Tallósi Speciális Alapiskolát tekintették meg a partnerek, ahol az intézmény igazgatója beszélt az ott folyó képzésről. Harmadik nap gyakorlati, technikai, pénzügyi egyeztetéssel zárult a workshop.

A projekt végeredményeként a sajátosan hátrányos helyzetű tanulók tanulási, beilleszkedési problémáinak feltárása, megvitatása alapján egy olyan módszertani ajánlás készül, mely nemcsak a három partnerintézménynek, de tágabb körben, minden hasonló problémával küzdő oktatási intézménynek nyújthat segítséget Európa-szerte.

Horváth Judit, Felvidék.ma