36469

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala nyugtalansággal figyeli a kisebbségi támogatások ügyének fejleményeit, felháborítónak és a kisebbségi szervezetekkel szembeni arroganciánk tartja, hogy több hónap elteltével sem sikerült azokat megvalósítani.

A támogatásokkal kapcsolatos késlekedés súlyos csapást mér a civil szférára, egyben a szlovákiai magyar szervezetekre. komoly részük került és kerül kilátástalan helyzetbe.

A legújabb fejlemények szerint a kisebbségi kultúrák támogatására kiírt pályázatokon megítélt összegek november 30-ig kerülnek folyósításra. Teljesen érthetetlen, hogy ez politikusok alkujaként történik. Afelhasználási és elszámolási idő ugyanakkor nem változott, s a civil szféra problémái sem oldódnak meg ezzel a lépéssel. Azon szervezeteknek, melyek éves akcióikat nem önerőből, hanem a bizalmat megelőlegezve, állami támogatással számolva szerették volna megvalósítani, csak egy hónapjuk van az események megrendezésére – az is a decemberi, ünnepekkel tarkított időszakban. Azok a szervezetek, melyek már megvalósították a rendezvényeket, csak abban bízhatnak, hogy hónapok késlekedése után a kompetens személyek állják az adott szavukat. És ez a késlekedés, az adminisztráció teljes csődje már másodszor fordul elő, ezzel teljesen lehetetlen helyzetbe kerültek a szlovákiai magyar kulturális és szakmai szervezetek.

Szomorú folyamatot vetítenek előre a támogatások körüli problémák. A határidők folyamatos elodázása betudható a kisebbségekért felelős kormányhivatal kompetenciája és jogkörei körüli bizonytalan állapotnak, melyről nem tudni, miért nem került orvoslásra jóval korábban. A bizalmatlanság légköréhez nagyban hozzájárult a támogatások megítélése körüli sok homályos részlet: nem lehet tudni, hogy milyen alapon születtek a bizottsági döntések, de az sem, hogy ezek a döntések milyen elvek alapján lettek felülbírálva és ki tette azt. A Kerekasztal komoly aggodalommal követte azokat a megnyilvánulásokat az ügyben vélhetően illetékes személyek részéről, melyek arra utaltak, hogy több esetben a megítélt támogatások összegének megváltoztatása és befolyásolása politikai alapon történt. Ez sok szervezetet arra késztetett, hogy a változó szabályok miatt, az esetleges retorzióktól félve ne is hallassa a hangját az ügyben.

A civil szektor akkor tud eredményesen működni és betölteni a feladatát, ha a transzparencia, az átláthatóság és a mindenkire egyenlő módon vonatkozó szabályok a támogatások elbírálásánál, megítélésénél és felülvizsgálatánál is érvényesülnek, s a pártok csatározásainak eszközévé sem válnak. Különösen fontos az átláthatóság a jelenlegi gazdasági helyzetben, mikor a magánszemélyekre és vállalatokra vonatkozó két százalékos adófelajánlást, azaz a civil szféra jelentős jövedelemforrását is meg akarják változtatni.

A Kerekasztal a múltban is konstruktív módon foglalkozott a nemzetiségi támogatások kérdésével, és a jövőre nézve is hasonló elveket követve szándékozik ezt tenni. Ennek szellemében csatoljuk azokat a vezérelveket, melyeknek a támogatások jövőbeni formáját illetően a Kerekasztal éves konferenciáján is hangot adtunk s melyeket a Nemzeti Kisebbségi Bizottság kerekasztalos képviselői által a kisebbségi kormánybiztos hivatala, illetve a kormányhivatal elé terjesztünk.

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala ezért felszólítja a Kormányhivatal veztőjét, valamint a kisebbségi kormánybiztost, hogy adjanak valaszt a következő kérdésekre:

1. Miért húzódik a jóváhagyott kisebbségi támogatások kifizetése?
2. Ki felelős azért, hogy a szakmai birálóbizottságok által javasolt összegek rendkívüli módon kerültek módosításra?
3. Milyen indokkal történt mindez? Feltehetőleg erről készült valamilyen jegyzőkönyv, ezt nyilvánosságra kellene hozni.

Továbbá javasolja:

1. A jövőben a bírálóbizottságok tagjaira a Nemzeti Kisebbségek Bizottsága tehessen javaslatot.
2. A bírálóbizottságok döntéseinek javaslatát csak abban az esetben lehessen módosítani, ha ehhez a Nemzeti Kisebbségek Bizottsága hozzájárul.
3. A következő pályázati kiírást a Nemzeti Kisebbségek Bizottsága hagyja jóvá.
4. Az egész támogatási rendszer transzparenssé tételét és a döntéshozatal követését.
5. A támogatások a jövő esztendőben július elsejéig kerüljenek kifizetésre.
A megfelelő megoldás a kisebbség kultúrák finanszírozásáról szóló törvénytervezet elfogadása lenne, amelyet az elmúlt időszakban a kormányhivatal a kisebbségi szervezetek bevonásával készített elő, és amelyet a Nemzeti Kisebbségek Bizottsága is megtárgyalt.

Tokár Géza
Szlovákiai Magyarok Kerekasztala

Felvidék.ma