36455

Szili Katalin, a magyar Országgyűlés korábbi elnöke november 9-én a besztercebányai Bél Mátyás Egyetemen egy nemzetközi konferencián tart előadást, majd Losoncon találkozik a helyi közélet képviselőivel.

Besztercebányán a NAPS Intézet (Naše aktivity pre Slovensko) a Bél Mátyás Egyetemmel és a megyei önkormányzattal közösen „Nők felelős pozícióban II.” címmel konferenciát szerveznek a nőknek a közéletben betöltött szerepéről. A konferencia valójában folytatása egy 2008-ban tartott rendezvénynek azonos témakörben.

A szervezők célja, hogy a meghívott előadók hivatásukon, karrierjükön, tapasztalataikon alapuló beszélgetést folytassanak a jelenlévő diákokkal és az élet különböző területeinek képviselőivel, hozzájárulva a nemi esélyegyenlőség és a nők társadalomban betöltött szerepének köztudatban történő megerősítéséhez. Az állami szféra, a diplomácia, a tudományos élet, az egyházak képviselői és a nagyközönség találkozójára kerül sor, az esemény nyilvános.
A rendezvény egyik házigazdája az egyetem rektora, Beata Kosová professzor asszony, aki Szlovákia első női egyetemi rektora. A Besztercebányai Önkormányzati Kerület elnöke: Mr. Vladimír Maňka, aki egyben európai parlamenti képviselő is ugyancsak fogadja a konferencia fő előadóit és rendezőit a Besztercebányai Önkormányzati Kerületi Hivatalban.
A konferenciát a szlovák külügyminiszter felesége, Jarmila Lajčáková Hargašová vezeti, meghívott előadók: Szili Katalin parlamenti képviselő, aki 2002-2009 között a magyar Országgyűlés elnöke volt, Tahani El-Gibali bíró, Egyiptom Legfelsőbb Alkotmánybírósága alelnöke, Jana Laššáková, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa SMER-es alelnöke, egyben a parlament emberi jogi, kisebbségi bizottsága tagja és Katarína Neveďalová, Közép-Európa legfiatalabb európai parlamenti képviselője, valamint Ľudmila Benkovičová,a Szlovák Statisztikai Hivatal elnöke.

A rendezvényt szervező NAPS Intézet székelye Pozsonyban van, elnöke Peter Solej mérnök, aki ma Szlovákiában a legfiatalabb szakíró, és nevéhez fűződik többek közt a „Krása zakliata v kove”, (azaz „Fémben elrejtett szépség”) címmel díszkötésben megjelent könyv. A kiadvány 2007-ben jelent meg, II. János Pál pápa három szlovákiai látogatása emlékére, a körmöcbányai pénzverde gyűjteményéről szól.

A NAPS honlapján friss bejegyzést találunk arról, hogy Áder János magyar köztársasági elnök is köszönetét fejezte ki a könyv egy példányának megküldéséért.
A NAPS Intézet 2004. október 28-án alakult, a művelődés, kultúra, az emberi, lelki és erkölcsi értékek támogatására. A megalakulása óta eltelt nyolc év során több nemzetközi programot is szerveztek, a nemzetek, felekezetek közti együttműködést, az ökuménia, a tolerancia és az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva. A szervezetet fiatal értelmiségiek működtetik, tiszteletbeli tagjaik közt tartják számon Michal Kováč és Rudol Schuster volt köztársasági elnököket és a társaság barátai közt van többek közt Erdélyi Géza református püspök is.

Szili Katalin a november 9-i besztercebányai konferencia egyik fő előadója lesz, majd 18.30-tól Losoncon, a Szabó Gyula Galériában a régió közéleti személyiségeivel találkozik kötetlen eszmecserén.

Felvidék.ma