37271

 A 2012-es esztendőben a Pázmaneum Társulás ismét több rendezvényt valósított meg, illetve társszervezője volt egyházi és világi eseményeknek.

A dunaszerdahelyi székhelyű polgári társulás ebben az évben igyekezett megtartani hagyományos rendezvényeit, illetve bekapcsolódott és segített más társulások munkájába is.
Rendezvényeinket önerőből, illetve a Bethlen Gábor Alapnál sikeresen pályázott és elnyert összegből valósítottuk meg. Sikerült imafüzetet és a hagyományos Regnum Marianum Kalendáriumot is kiadnunk, amelyet idén 1500 példányszámban jelentettünk meg.
Az év elején meghirdettük a Mindszenty József hercegprímás születésének 120. évfordulója alkalmából az emlékévet és országos rendezvénysorozatot hirdettünk, amely keretén felkértük a felvidéki egyházi, kulturális és társadalmi szervezeteket, hogy csatlakozzanak a kezdeményezésünkhöz.
A „Porta fidei” apostoli levéllel hirdette meg XVI. Benedek pápa a Hit évét 2012-re. A Pázmaneum a Hit évében a Regnum Marianum Akadémia keretében teológiai előadásokkal járult hozzá a hitigazságok elmélyítéséhez az érdeklődő keresztény hívek körében.
2012. január 22-én a Kortárs Magyar Galériával közösen megrendeztük a magyar kultúra napját, amely teltház előtt zajlott a Vermes-villában. Dunaszerdahelyi előadók léptek fel és közel egy órás műsort adtak a közönségnek. Célunk, hogy Dunaszerdahely városában egyre több teret biztosítsunk a magyar kultúra ápolóinak.
Az iskolai beiratkozások előtt felhívtuk a szülők figyelmét és buzdítottuk Őket, hogy gyermekeiket magyar iskolába adják.

Februárban sajtónyilatkozatot adtunk ki a 2008-as egyházmegyei felosztás kapcsán, amelyben felhívtuk a figyelmet a felvidéki magyar katolikusok jelenlegi helyzetére és az önálló jogkörrel rendelkező magyar püspök hiányára.
Február 24-én ismét megtartottuk a kommunizmus áldozatainak emléknapját Dunaszerdahelyen, amelyen ezúttal Koltay Gábor legújabb alkotását, a Mindszenty – A fehér vértanú c. filmet vetítettük le. A fikciós elemekkel gazdagon átszőtt dokumentumfilm, a történelmi környezetbe illesztve sokoldalúan mutatott be egy megalkuvás nélküli, hittel folytatott küzdelmes életutat.
A dunaszerdahelyi Mindszenty-est után – amely a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjának az előestéjén valósult meg – február 27-én a csallóközi Bakán is megemlékezést tartottunk a 120 éve született Mindszenty József hercegprímásról.

Március 1-jén Vörös Attila rimaszombati rendező-szerkesztő Az üldözöttek védelmében című filmjének díszbemutatójával és az Esterházy János téri emléktábla megkoszorúzásával emlékeztek a két világháború közötti Csehszlovákia legismertebb magyar politikusára Budapest IV. kerületében, amelyen meghívott díszvendégként részt vett Társulásunk ügyvezető elnöke is.
Március 10-én Társulásunk felhívta a felvidéki magyar egyházközségeket és közösségeket, hogy szentmise, istentisztelet vagy ájtatosság keretében mindenhol mondjanak imát a felvidéki magyarság megmaradásért.
Március 15-én részt vettünk a dunaszerdahelyi 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségen és koszorúzáson.
A Felvidéken Mindszenty József hercegprímás születésének 120. évfordulóján, március 29-én vette kezdetét a Pázmaneum Társulás által hirdetett Mindszenty-emlékév. Az ünnepi program a Pázmaneum elnökének köszöntőjével kezdődött. Az ünnepi beszédet követően mutatták be az „Állok Istenért, Egyházért, Hazáért” című monodrámát, amely hat képben idézi fel Mindszenty bíboros áldozatvállalását.

Áprilisban folytatódtak a Regnum Marianum Akadémia előadásai Komáromban, illetve Tatán.
Társulásunk április 24-i keltezéssel kérvénnyel fordult a Szlovák Vasúttársasághoz, annak dunaszerdahelyi állomásfőnökéhez, illetve a RegioJet társasághoz annak érdekében, hogy a törvényből kifolyólag magyar nyelven is elhelyezzék a város – Dunaszerdahely – feliratot a vasútállomás épületén. A Társulás védnök-elnöke ThDr. Karaffa János és ügyvezető elnöke Karaffa Attila, aki dunaszerdahelyi önkormányzati képviselő is, hivatalos levélben kéri az érintett felektől, hogy a 204/2011-es számú törvénymódosítás értelmében magyarul is helyezzék el a város nevének feltüntetését a dunaszerdahelyi vasútállomáson.
Április 29-én rendezték meg immár 23. alkalommal a felvidéki magyar katolikusok legnagyobb imatalálkozóját, a Komáromi Imanapot a Szent András plébániatemplomban Jó Pásztor vasárnapján. A lelki program szentségimádással kezdődött, amelyet Lépes Lóránt atya vezetett. A keresztúti ájtatosságra a Nádor utcában került sor, amelyet Regőczy István Mindszenty keresztútja elnevezésű gondolatainak elmélkedéseivel jártak végig a papok és hívek Farkas Zsolt atya vezetésével. Hagyománnyá vált, hogy a lelkiatyák felváltva vitték a Komáromi Imanap keresztjét az egyes stációkig, így volt ez idén is. A szentmise előtt került sor ThDr. Karaffa János atya előadására a Mindszenty-emlékév alkalmából, amelyet a Felvidéken a Pázmaneum Társulás hirdetett meg. Az előadást a Nóna, a délutáni imaóra követte Nagy Péter egyetemi lelkész előimádkozásával. Délután négy órakor felzúgtak a Szent András templom harangjai, jelezvén, hogy ünnepi szentmisére kerül sor az ősi templom falai között, amely méltán pályázhatna a püspöki székesegyház címére, úgy mint a felvidéki magyarság lelki-szellemi központjának katedrálisa. Ehhez azonban még a felvidéki magyar püspök kinevezésére is szükség lenne, amely azonban még mindig várat magára. Ebben az évben Jó Pásztor vasárnapján Mons. Orosch János püspök, a Nagyszombati Főegyházmegye magyar híveinek helynöke érkezett Komáromba, hogy oltártestvéreivel együtt mutassa be az ünnepi főpapi szentmisét. A püspök atyát Elek László lelkiatya üdvözölte a komáromi egyházközség és a szervezők nevében. A XXIII. Komáromi Imanap résztvevői üdvözlő nyilatkozatot intéztek XVI. Benedek pápához. A levélben egyrészt köszöntik a Szentatyát 85. születésnapja, valamint pápává választásának 7. évfordulója alkalmából és kérik imáik meghallgatását, amelyekben immár több mint két évtizede könyörögnek a felvidéki magyar katolikusok a magyar papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a lelki gondozásukkal külön megbízott magyar főpásztorért.

Májusban folytatódtak a Regnum Marianum Akadémia előadásai Komáromban, illetve Tatán.
A Mindszenty-emlékévben a Zselízi Római Katolikus Plébánia és a Pázmaneum Társulás szervezésében 2012. május 23-án, Boldog Apor Vilmos emléknapján Tanulmányi Napra került sor Zselízen „Mindszenty bíboros és a hitvalló Egyház” címmel. A megjelent hazai és anyaországi lelkiatyákat Galgóczi Rudolf zselízi esepres-plébános köszöntötte. A tanulmányi napok nem ismeretlenek a felvidéki és magyarországi egyházmegyékben működő lelkiatyák számára, hiszen minden évben sor kerül rá a zselízi plébánián különböző témákkal. Ezúttal ThDr. Karaffa János, Dr. Sztyahula László és Gombík Róbert tartott előadást a megjelenteknek.

Komáromban június 16-án ért véget a Regnum Marianum Akadémia előadássorozatának második féléve a helyi plébánián, amelyet Felvidéken a Pázmaneum Polgári Társulás, a Komáromi Római Katolikus Plébánia, a Mária Légió indított el 2011-ben.
Júniusban megjelent a Mindszenty imafüzet, amelyet Társulásunk adott ki.

A 2012. január 22. és február 1. közt megtartott apostoli vizitáció alapján a Szentatya visszahívta Őexc. Mons. Róbert Bezák érseket a Nagyszombati Érsekség lelkipásztori vezetéséből. A Pázmaneum Társulás tagjai és szimpatizánsai, miként sok felvidéki magyar pap és hivő is megnyugvással üdvözölte a Szentatya bölcs döntését, mellyel az Egyház egységét és a pásztoraiba vetett bizalmat erősítette meg. Ugyanakkor nagy örömmel fogadták Orosch püspök atya szolgálatát, amelyet eddig is buzgón végzett – sokféle akadályoztatás ellenére – és ezzel a Nagyszombati Érsekség területén jelenleg megoldott a magyar főpásztor kinevezésének kérdése.
Honlapunkon figyelemmel követtük a Szentatya és az Apostoli Nunciatúra által kiadott közleményeket Mons. Róbert Bezák leváltásával kapcsolatban és azokat magyar nyelvre fordítottuk, hogy elérhetők legyenek a hiteles információk a papok és hívek részére és ne a médiában sokszor félreinformáló cikkekből értesüljenek róla a hívek. Miután a Pázmaneum Társulásról Bezák érsek ügye kapcsán álláspontunkat elferdítő kijelentéseket jelentettek meg internetes oldalakon, válaszlevelet írtunk a dezinformációkra és megerősítettük álláspontunkat a Szentatya döntésével kapcsolatban.
Bekapcsolódtunk abba az imaláncba, amelyet a Szentatyáért indítottak és egyházközségeinkben imaláncot alkotva közösen imádkoztunk július 25-én, Szent Jakab apostol ünnepén Szentatyánkért, XVI. Benedek pápáért valamint a köztünk Jézus Krisztus szándéka szerint Jó Pásztorként működő püspökökért és papokért, Egyházunk egységéért, megtisztulásáért, s benne a felvidéki magyar katolikus közösségért, magyar papi, szerzetesi hivatásokért és főpásztorért!

Július 21-én immár harmadik alkalommal került sor az „In memoriam 1456- A nándorfehérvári diadal emlékére” c. rendezvényre Helembán a Pázmaneum Polgári Társulás helembai alapszervezetének rendezésében. A régi rítusú, latin-magyar szentmisét Dr. Balogh Károly perbetei plébános úr celebrálta a helembai Szent Imre római katolikus templomban. A szentmisét követően Méri Lajos, a Pázmaneum helyi tagja ismertette röviden Nándorfehérvár ostromának történetét.

Miután több észrevétel is érkezett Társulásunkhoz, miszerint a Nagyszombati Főegyházmegye egyes plébániáin Bezák érsek leváltása óta csak a Szentatya nevét mondják be a misekánonban, a Szentszék által apostoli kormányzóvá kinevezett Orosch János püspökét viszont kihagyják, közleményt adtunk ki és idéztük a Szentszék által jóváhagyott Római Misekönyv Általános Rendelkezéseit. Felkértük azokat a Nagyszombati Főegyházmegye területén működő papokat, akik –az egyházmegye papságának jelentős részével ellentétben- ezt addig nem tették meg, hogy az Egyház egységének megőrzése és a hívek közti zavarkeltés elkerülése érdekében tartsák be az ide vonatkozó egyházi előírásokat: a Szentszék által kinevezett János apostoli kormányzó nevét a misekánon megfelelő helyén mondják be, intézkedéseit pedig maradéktalanul hajtsák végre! A későbbiekben az illetékes vatikáni rendelkezés, amelyet néhány héten belül nyilvánosságra hoztak, megerősítette, hogy felhívásunk összhangban volt az egyházi törvényekkel.

Augusztus 20-án, államalapító Szent István királyunk ünnepén, Dunaszerdahelyen részt vettünk az ünnepségeken és a koszorúzáson.

Szeptemberben kiadtuk a Regnum Marianum Kalendáriumot a 2013-as esztendőre.
Bekapcsolódtunk Dunaszerdahelyen a Ferences Szeretetszolgálat szeptember 14-ére meghirdetett gyűjtésébe, amelynek keretén belül a városban élő rászoruló családok megsegítésére szerveztek gyűjtést. Egy nap alatt közel 100 család ajánlott fel különböző adományt.

Októberben a Hit évéhez kapcsolódóan Felvidéken a Zselízi, Magyarországon a Tatai Kapucinus Plébánia, a Mária Légió és a Pázmaneum Polgári Társulás szervezésében „Regnum Marianum Akadémia” néven keresztény felnőttképzés indult Zselízen és Tatán. Az előző években Egyházgellében, Révkomáromban és Tatán is sikeresen működött az Akadémia. A képzés keretében biblikus, teológiai és egyháztörténeti előadásokat hallgathatnak az érdeklődők. 16 éves kortól minden hívő keresztény jelentkezhetett, az eddigiekben mintegy 150-200 hallgatót tartottunk nyilván.
Október 2-án ünnepelte születésnapját a Pázmaneum Polgári Társulás, mégpedig a hetediket, 2005. október 2-án történt megalakulása óta. Hét évvel ezelőtt a csallóközi Baka plébániáján gyűltek össze azok a lelkiatyák és világi személyek, akik úgy határoztak, polgári társulást hívnak életre a felvidéki magyar katolikusok érdekében és védelmében. Ebből az alkalomból sajtóközleményt adtunk ki.
Október 6-án, a nemzeti gyásznapon, Dunaszerdahelyen részt vettünk a megemlékezésen és koszorút, illetve gyertyát helyeztünk el az aradi vértanúk emlékére.
Október 20-án, a Hit évéhez kapcsolódóan megnyitotta kapuit a Regnum Marianum Akadémia Zselízen. Galgóczi Rudolf esperes-plébános, a házigazda köszöntése után kezdetét vette a képzés első része.
Dunaszerdahelyen, a Városháza épülete mellett felállított 1956-os emlékmű előtt tisztelegtünk és emlékeztünk az 1956. október 23-án, Magyarországon történt eseményekre a város polgáraival és a közjogi méltóságokkal együtt.

Ex-Libris Díjban részesült Társulásunk, amelyet a Pozsonyi Casinóban vettünk át november 15-én Gubcsi Lajos alapítótól. Az Ex-Libris Díj a Magyar Művészetért Díjrendszerbe tartozik.

Decemberben bekapcsolódtunk a Nyilas Misi Karácsonya elnevezésű jótékonysági felhíváshoz és kértük a katolikus plébániákat, egyházközségeket, szervezeteket, a híveket és a dunaszerdahelyi polgárokat, hogy lehetőségükhöz mérten vegyenek részt a kezdeményezésben.
December 1-jén véget ért Zselízen a Pázmaneum Társulás által szervezett Regnum Marianum Akadémia előadássorozatának I. féléve, amelyre Párkánytól Léváig sok érdeklődő eljött.
A Pázmaneum Polgári Társulás a Hit évére készülve felvidéki és magyarországi egyházközségekkel karöltve Imakilencedet indított útjára ez év áprilisában, amelynek állomásai Komáromban, Zalaudvarnokon, Vértestolnán, Zselizen, Tatán, Nagycsalomján, Kicsinden, Márianosztrán s végül Ipolyszakálloson voltak, ahol december 2-án Árpádházi Szent Erzsébet közbenjárását kértük a hálaadó szentmisében.
A Pázmaneum Társulás szervezésében és a Magyar Közösség Pártjának Helyi Szervezetének társrendezésében Dunaszerdahelyen december 5-én emlékeztünk a felvidéki mártírpolitikusról, Esterházy Jánosról a Vermes-villában. A megemlékezés a Fő utcán kezdődött, ahol a jelenlevő politikai és társadalmi szervezetek megkoszorúzták Lipcsey György szobrászművész alkotását, az Esterházy-emlékművet. A megemlékezésen felolvastuk Esterházy János lányának Malfatti Esterházy Alíznak a megemlékezésre írt levelét, amelyben köszöntötte a megemlékezés résztvevőit és reményét fejezte ki, hogy „fel fog nőni Szlovákiában egy fiatal politikus generáció akik nem a beneši bosszú ítéleteire fognak támaszkodni, hanem bocsánatkérő kezet nyújtanak a magyarok felé, akikkel, mint Esterházy mondta, közös gyökereik vannak a közös földön.” A Pázmaneum védnök-elnökének előadása után Berényi József, az MKP országos elnökének zárógondolatait hallgathatták meg a jelenlevők.

Honlapunkon teret adtunk más egyházi és civil szervezetek, egyházközségek beszámolóinak is. Ugyancsak beszámoltunk az I. Felvidéki Ministráns Olimpiáról és egyéb társadalmi rendezvényekről is.
Társulásunk anyagi szükségleteit a 2012-es évben a 2%-os adófelajánlásokból és a magyar államhoz benyújtott pályázatokból illetve kiadványaink értékesítése révén fedezte.
Tevékenységünkhöz számos világi és egyházi vezetőtől kaptunk buzdítást, köztük Áder Jánostól, Magyarország elnökétől, Orbán Viktor miniszterelnöktől és Kövér Lászlótól, az Országgyűlés elnökétől is.
Köszönjük a lelkiatyák és a hívek imáit, amelyeknek erejével továbbra is tudjuk szolgálni Jézus Krisztust és az Anyaszentegyházat, benne különösen is a felvidéki magyar katolikus közösséget. Ebben az évben sokszor megtapasztalhattuk Szlovákiában is, hogy a Sátán és evilági ügynökei megtöbbszörözték erőfeszítéseiket, hogy szétzilálják a krisztushívők nyáját. Sajnos, az Egyházon belül, még a papok és a felsőbb hierarchia tagjai közt is akadnak olyanok, akik az Ellenség céljait szolgálják: uszítanak, lázítanak Krisztus helytartója és annak döntései ellen, burkoltan vagy nyíltan becsmérlik személyét s általa magát az Egyházat – miközben másoktól elvárják a tiszteletet, sőt olykor a szinte vallásos imádatot is saját gőgös személyükkel szemben, ám Ők azonnal megtagadják az engedelmességet, ha önző érdekeik azt úgy kívánják. Egymásnak rangokat, kitüntetéseket, hamis, pénzen megvásárolt címeket osztogatnak, hogy az emberek tömjénezzék őket. Amikor pedig rámutatunk ezekre a visszásságokra, hatványozott erővel folytatják ellenünk támadásaikat a besúgás, feljelentés, a suttogó hamis propaganda és gyakorta az egyházellenes média segítségével is. Ezért ebben az évben is különösen kérjük: Ajánlják fel az Anyaszentegyházért, a Szentatyáért, a hozzá hűséges püspökökért és papokért valamint Társulásunkért és annak tagjaiért is a Szent Mihály imát -amelyet alább közreadunk-, hogy a Gonosz fölött az igazság és szeretet fegyverével győzelmet arathassunk!

Ennek jegyében indítjuk majd el 2013-ban a Szent Mihály Imakilencedet, amikor különböző egyházközségekben imádkozunk a fenti imaszándékokra.
Isten által megáldott, kegyelemteljes új esztendőt kívánunk minden tagunknak, szimpatizánsunknak és minden jóakaratú embernek!

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen. (XIII. Leó pápa imája)

Pázmaneum, Felvidék.ma